Uvědomujete si co se děje, nebo jen přemýšlíte?

13.10.2023

Uvědomovat si znamená zůstávat prostý a jenom rozpoznávat - to, co se právě děje.

Prostor pro uvědomění je v každém okamžiku, nejenom když sedíte ve formální meditaci. V každém okamžiku je to zásadní. V každém okamžiku se cosi děje. Meditujte bez přestání.

Kontinuita uvědomování je velice důležitá. Uvědomování, uvědomování, uvědomování.


Cokoli děláte, buďte si zároveň i vědomí, že to děláte. Pokuste se být co nejvíce bdělí. Buďte si vědomi toho, že sedíte. Při stoupání si buďte vědomi toho, že si stoupáte. Jestliže jdete, buďte si vědomí toho, že jdete. Co je cílem? Poznávat. Probouzet se. 

Každý okamžik, ve kterém přivedeme uvědomění k životu, oslabujeme temnotu nevědomosti.

Sayadaw U Tejaniya


Uvědomováním a všímavostí se učíme být v přítomném okamžiku, nehodnotit, prostě jen tak být a vnímat, že i bez touhy cokoliv měnit, svým klidným postojem mohou věci sami změnit formu. Zkuste si postupně všímat, že i ve vnějším světě, tento vzor velmi dobře funguje.

Všímejte si, že váš klid je stále hlubší a vy jste postupně zakotveni ve svém středu. Tam kde je klid a mír

MM


V jakékoliv době, kdy potřebujete podporu, je lehké se přidat a praktikovat společně pomocí dechových technik, a meditací, a postupně navracet se ke svému vnitřnímu klidu