Utiš se ..

04.04.2019

Až dveře kostelů zůstanou zavřené a kříže v polích zarostou trním, až potom mnozí  začnou hledat v sobě odpověď.  A andělé v ulicích zatím pláčou, že nikdo neslyší, když šeptají: "Ztiš svoje myšlenky, ať uslyšíš Svůj hlas ..."