Tichá přítomnost ..

15.09.2020

V poslední době se často, zřejmě díky online vedeným meditacím dotazujete, a tak i zde, po nějakém čase pár řádek pro vás, kteří jste na samém začátku, plni otázek či pochyb a ptáte se..

Pojďme si připomenout , že meditace z nás neudělá jiného, ani nového člověka. Meditace pomůže poznat, kdo doopravdy JSEM. Až pravidelnou praxí se změní celá naše perspektiva i orientace. V meditaci boříme přehrady, které jsme si kolem sebe vybudovali a které nás oddělují od vědomého Bytí v našem vlastním srdci.

Začneme zjišťovat, co je to skutečná pokora: být sám sebou na svém pravém místě.

Meditace je plná otevřenost vlastnímu přítomnému bytí.

Smyslem meditace a jejím základním cílem je plně si uvědomit to, co je, plně se ponořit do této skutečnosti a plně v ní zakořenit. Pro mě, krásně je popsáno slovy: "kdybychom si měli vymyslet nový pojem, jímž bychom mohli vyjádřit, co předchází jazyku, mohli bychom říci, že podstatou meditace je "jestnost"             (Cesta nevědění

Jestnost - slovo jež zůstává pouhým slovem, dokud neprožijeme zkušenost. Netvrdím, že meditace je jediná cesta k moudrosti. Avšak meditace - ticho, jednoduchost a vnitřní pokoj - opravdu vede k prožitku celosti, která - ve víře - otevírá cestu k moudrosti a soucitu, jež se projevuje v každodenním životě. 

Meditace je sice jednoduchá, avšak vyžaduje disciplínu, trpělivost a víru.

V lásce

MM