Svět je v nás

08.03.2018

Všem nám krásným Ženám, přeji ať co nejvíce záříme a děláme svět přenádherným místem plným laskavosti a radosti. Užijme si tento den, kdy jsme středem pozornosti celého světa, možná i vesmíru a mysleme přitom na jedno důležité. Jak řeklo již mnoho mudrců "my nejsme ve světě, svět je uvnitř nás"

S úsměvem a láskou 

Marcela Magdaléna