Sebeláska

12.06.2017

Nejdůležitějším člověkem, do kterého se musíte opravdu zamilovat, jste vy sama. Láska totiž nepřichází do Vašeho života zvenčí. Vychází zevnitř ven! Než budete moci přijímat lásku od jiného člověka, musíte nejdříve najít vlastní vnitřní lásku, svou společnici. Dobrou zprávou je, že tato láska je ve vás. Je to váš největší poklad. Právě o tomhle se vyjadřovali všichni světci a mudrci,když říkali: "Bůh přebývá ve Vás", nebo "Vy jste láska". Vaše láska je vnitřním královstvím božím,které máme podle Bible hledat a pak k nám samo přijde všechno ostatní.              --Rumi--