Pozoruji, obdivuji, jsem ..

01.10.2019

.. je tak klidná, květina. Je tak tichá, květina. Vždy si užívám tyto momenty, kdy se odevzdám jen přítomné chvíli a ucítím onu slovy nepopsatelnou dimenzi, kterou nelze pochopit myšlením. Užívám si tyto chvíle, vím, že to vše je i v mém nitru a nechávám se prostoupit jsem tím vším. Cele v té posvátnosti. 

Nelze to popsat slovy a nejde to vnímat smysly, děkuji za dny mé laskavé tmy, která mi tolik ukázala .. stále se navracím a jsem šťastná, že vím Kdo jsem - v oné posvátnosti. S vědomím, že Země není mým trvalým pobytem, že jsem zde na návštěvě a tak se chovám pokorně a děkuji, že mohu zde být a učit se. Učit se a ano, je to těžké, procitnout i když opravdovostí naplňující. Takže ano učit se Být a už se nikdy neztratit ..

Marcela Magdaléna ✨ Laskavá tma