Poselství

05.05.2018

Symboly - jsou všudypřítomné a přitom většiny z nich si nejsme vědomi. Nicméně žijeme uprostřed nich a začneme li je vnímat, mohou nám v mnohém, pomoci. Sdělují nám, na co možná hledáme odpověď, léčí, pokud jim to dovolíme. Stačí jen dobře využít sílu dané energie, vstoupit do jejich vibrace třeba tím, že si daný symbol nakreslíme a naladíme se na jeho poselství. Pokud jdete s vírou danému okamžiku, všimněte si, že i jen obkreslování v okamžicích rozrušení stačí k tomu, cítit se uvolněněji. Nemusíte hledat, objeví se pokud budete pozorní. 

A jaké je poselství symbolu srdce? Srdce připomíná nejmocnější ze všech sil: lásku. Láska je silnější než smrt a vítězí i nad strachem z odloučení, kterou koneckonců smrt symbolizuje. Lásku si nesete ve svém středu, v těle, duši i duchu, ve svém vědomí i v momentech, kdy ji nemůžete cítit. Dovolte aby se ve Vás zrodil pocit láskyplné vděčnosti, který bude jako malé světýlko v nitru ze dne na den růst a sílit.  Dejte si ruku na srdce a vnímejte jak tluče. 

S láskou 

Marcela Magdaléna