Pocit ne - štěstí je signál

19.06.2017

Jsou-li mysl, tělo a duše v harmonii, přirozeným výsledkem je pocit štěstí. Naproti tomu sebemenší náznak nesouladu přináší nepříjemné pocity, bolest, úzkost a nemoci. Pocit ne-štěstí je zpětná vazba. Signalizuje, že někde zavládla disharmonie - buď v mysli, těle, nebo duši. V tento okmžik nastává chvíle, kdy ztrácíme bdělou pozornost. Jinými slovy se ztrácíme, vzdalujeme sami sobě. Je čas se zastavit a najít cestu zpět.

Vnímejme své tělo, vnímejme první signály. 

Marcela Magdaléna