Milovat více ..

26.12.2019

Vnitřní život mě připravuje. Vnější život mě používá.

Ve vnitřním životě jsem aspirací. Ve vnějším životě jsem projevením. Co je aspirace? Aspirace je dušeplným pláčem mého věčného života. Co je projevení? Projevení je naplňujícím úsměvem mé nesmrtelné duše.

V mém vnitřním světě potřebuji milovat svůj vnější svět více, božským způsobem. V mém vnějším světě potřebuji naslouchat svému vnitřnímu světu více, dušeplným způsobem. Pokud necítím potřebu vnitřního světa, světa aspirace, pak neporozumím vnějšímu světu. Odhodlání, dokonalost a projevení mého vnějšího světa zcela závisí na míru, harmonii a pocitu jednoty mého vnitřního světa.

- Sri Chinmoy

Když jsem vyšla ze tmy těšila jsem se z východu Slunce, z lidí jež jsou mi blízcí stejně jako z těch jež zachmuřené míjím na cestách. Jako bych znala každý ten příběh, vidět a vědět, pocítit pravdu, nemusím ji přitom znát myslí, nemusím pro ni mít ani logické vysvětlení.. Každým dalším dnem na světle jsem si uvědomovala víc a víc jak těžké je uchovat si to. Čím více dní tady na světle, vracela jsem se každou chvíli myšlenkou do "tmy" .. bylo tak snadné být ve svém srdci. Vím, že jen meditací tuto "schopnost" dokážu prohlubovat. Vím, že v mém vnitřním světě potřebuji milovat svůj vnější svět více, božským způsobem. Žila jsem s pocitem, že miluju nejvíc, a ano milovala jak nejvíc jsem byla schopna, ale teď vím, že jde to více. A až nyní po prožití míru a jednoty, v bytí z mého duchovního srdce, tedy v bytí cele svou vnitřní bytostí vím, že v mém vnějším světě lze svému vnitřnímu světu, naslouchat ještě více dušeplněji. Slova výše v citaci nesou to poselství, ale i pocit z těchto slov je nyní hlubší než kdy dříve. Dříve jsem rozuměla co říkají, teď cítím co znamenají ..

Marcela Magdaléna

❊ kniha v mých rukách věřím, že bude mi dobrým průvodcem. Bylo mé přání ať přijde a v ruce ji držím. Překrásná, vázaná, první vydání z roku 1925 má kouzlo, má vůni a brzo vám jistě o tomto pokladu napíšu více. Kdykoliv jsem měla knihu jež cítila jsem, že mě vede, vždy s ní přišel i nový učitel. Moc se těším, kdo vstoupí, buď vítán, Ty kdo přicházíš