Krása je to tajemství ..

14.09.2020

Papež František řekl, že krása a tajemství Stvoření uvádí v lidském srdci do pohybu hnutí, které vyvolává modlitbu. 

Žalm 8 zní: "Když se zahledím na tvá nebesa, dílo tvých prstů, na měsíc, na hvězdy, které jsi stvořil: Co je člověk, že na něho myslíš, co je člověk, že se o něho staráš?" 

Žalm 8,4-5 : Člověk rozjímá o "o tajemství existence kolem sebe a nad sebou vidí hvězdné nebe, které nám dnešní astrofyzika ukazuje v celé jeho nezměrnosti, a táže se po záměru lásky, jež za tak mohutným dílem musí být!" A právě toto rozjímání vede modlícího se člověka k přemýšlení nad otázkou: Co je to člověk? Člověk je lidská bytost, "která se rodí a umírá, křehkým stvořením. A přece, ve vesmíru je lidská bytost jediným stvořením, jež si tuto tak překypující krásu uvědomuje. My jsme ti, kdo si tuto nádheru uvědomují."


Děkování, je krásnou modlitbou

S láskou 

Marcela Magdaléna