Je to má cesta ..

29.07.2020

Každému dává v životě smysl něco jiného. Každému a každému v daný moment.  Je na místě nechat být, zda nám dává smysl život těch druhých, nikdo nemůže posoudit hloubku dané chvíle, kterou sám neprožívá. Že mě dává smysl, a pocit dobrodružnosti toulat se svým vnitřním světem... ano dává. Přesto, že nemyslím si, že být mistrem v meditační technice, či nejlepším jogínem ze mě udělá lepšího člověka, že pochopit nebo přijmout jakékoliv dané náboženství mě spasí. Myslím si, že jediné co může člověka spasit je být dobrým, mít jediné náboženství, Své vlastní, které přichází skrze svět tam venku a vlastní zkušenost. Má cesta dovnitř je cesta ke klidu, v němž potom přijímám celý tento svět, jehož nedílnou jsem součástí. Toho vnějšího světa, kde klid se ztratil. Ale měl by smysl plamínek svíčky, kdyby nebylo kolem tmy? V jeho světle můžeš vidět, stejně jako v klidu svém požehnaný život žít. 

S láskou

Marcela Magdaléna

p.s. po čase, krátkého ticha zde, zato s pocitem světla z plamínku života v srdci svém