Dokážete vypnout?

08.11.2017

Mnoho z nás žije ve světě chaosu a ustavičných problémů. Ovšem málokdo si uvědomí, že takovýto svět si vytváří sám svou vlastní myslí, kterou neustále zaměstnává myšlením a tím nás zbavuje celistvosti a jednoty se svým opravdovým Já. Najít klid, s hlučnou myslí nelze, proto jediným a možným je změnit svůj postoj ke své mysli. Naučit se být jejím pánem. Bytí v nepřetržitém toku myšlenek, přeměnit na soustředění na konkrétní činnost. Intenzivně si uvědomujte činnost, kterou právě děláte. Je jedno co to je, pokud jdete právě po chodníku plném listí, vnímejte jeho šustění, nebo zvuk podpatků s každým krokem. Pokud se právě sprchujete, vnímejte zvuk tekoucí vody, každý dotek dělejte naprosto vědomě a k tomu zapojte další smysl a vnímejte vůni mýdla. Je to jednoduchý začátek k tomu, jak najít svůj klid. Pokud toto budete opravdu zkoušet každý den aspoň chvilku, stane se to samozřejmostí. Uvědomíte si, že vytváříte mezery v myšlení a dostáváte se tímto do míst, kde je hluboký klid.  

Když se vás zeptám zda umíte zastavit své myšlení, většinou řeknete, že vůbec, nebo na pár minut a někdo dokonce se zeptá "Jak mohu nepřemýšlet?" Neříkám, že máte přestat myslet. Pokud se naučíte používat svoji mysl jako prostředek k vykonání úkolu je to v pořádku, je-li úkol splněn, dejte mysli odpočinek a v okamžiky, kdy budete svoji mysl zase potřebovat, bude i ona čerstvá, odpočatá a lépe zacílená na výkon.

Pokud se toto naučíte zjistíte, že Váš život má větší smyl, je pestřejší, plný barev vůní a radosti, že právě z těchto hlubin přichází vše důležité. Vnitřní klid, radost, harmonie a láska. 

O tom ten život myslím je. 

Marcela Magdaléna