Den šestý

30.03.2019

"Dech"

Cítíš jej, všude je tu,

jak jemná vůně květů.

Zázrak, jejž přijímáš,

to je dech - tvůj i náš.


Je darem z ruky Stvořitele,

proudí svou cestou uvnitř v těle,

je věčným zřídlem, silou milující,

přináší život, vždy znovu se rodící.


Ve vděčném braní, radostném dávání

se klenba věčnosti nad naším bytím sklání.

Kdo požehnání dechu obdržel,

dočkat se nemůže, aby je sdílet směl.


Když ti proud dechu vplyne do hrudi,

obstoupí duši a kouzlo probudí.

Vědomě, klidně dýchej, když světem putuješ:

Zestárneš sice, ale starcem nebudeš.


Prapůvod svůj když v dechu nalezneš,

získáš tím zdraví a štěstí možná též.

Pocítíš radost a vyhne se ti zmar:

Pamatuj však, že vzduch i dech je dar.


Opravdu neznámý autor  ♥︎