Den šestnáctý

09.04.2019

Všechno v přírodě  produkuje zvuky. Známe zvuk větru i řinoucích se řek, ale pokud se opravdu velmi ztišíme můžeme slyšet i mávnutí motýlích křídel. Staří mudrci je slyšeli, poznali a zaznamenávali a díky těmto pradávným nejzákladnějším zvukům, jako je například "Om", či "Hreem" nebol-li mantrám, lze se dostat do stavu hluboké meditace.  Je to praxe pro každý den a vím, že cvičením nakonec uslyším každou mantru, kterou mudrci slyšeli už dávno.

Oblíbená mantra v mé praxi je Parameshwari Namah 

Tato mantra vyvolává a podporuje tvůrčí potenciál. Zároveň s ní ctím Matku přírodu v jádru mého vědomí a vkládám kvalitu lásky, péče a náklonnosti do všeho, co dělám. 


Marcela Magdaléna