Den dvacátý

13.04.2019

"Hledím ti do očí a vidím vesmír - zrozený a dosud nezrozený"

Rúmí