Den devatenáctý

12.04.2019

..než se v mysli objeví myšlenka, nacházíme se ve stavu bezčasovosti. Jakmile myšlenka splní svůj účel, bez ohledu na to co přináší, vracíme se do stavu bezčasovosti. A v tomto stavu nepotřebujeme důvod k radosti. Prostě jsme šťastní.

Marcela Magdaléna

✨ "Nic není dokonalejšího, než přítomný okamžik"

Walt Whitman