Časy se mění a lidé s nimi

05.10.2017

Říkáme, že lidé kolem nás se mění ale ve svém vlastním spěchu si mnohdy nestihneme uvědomit, že možná se měníme my. Vnímáme jen to, že nás věci, které nám přinášely radost najednou neuspokojují, že lidé, se kterými jsme si rozuměli nám najednou nerozumí.. Ve chvilce, kdy si uvědomíme, že jsme se změnily a budeme následovat cestu, na které nám budou přicházet nové věci a noví lidé, kteří nás opět budou těšit, přestaneme žít odloučený život a začneme nový. Takový, jaký odpovídá životu duchovně toužícího člověka v moderní době. Chceme-li jinými slovy, tak moderního člověka, toužícího cítit ducha jak hmotného světa, který nás obklopuje, tak objevit hodnotu spojení s vyšším cílem, který právě na své cestě objevil. V okamžiku tohoto probuzení a zjištění, že můžeme být zaměstnaní záležitostmi duchovními a neztrácet přitom záležitosti praktického života, přestáváme být poustevníkem ve svém vlastním světě.

S láskou Marcela Magdaléna