57 .. 63

27.05.2021

63/365

Meditace znamená osvobodit se od strachu

Návrat k míru znamená najít harmonii. Znamená najít klid, svobodu od strachu. To, co potřebujeme je být zticha sami se sebou.  

V dnešní době vztahů ne dobrých, na scéně světové, i v nejbližších vztazích vyžaduje začít změnu. Obnovit v sobě kousek po kousku soucit a být tím, kdo bude inspirovat na cestě.

Tato nová perspektiva - vytvoření míru v sobě, rozšíří se jako vlna do vašich vztahů, vaší nejbližší komunity a nakonec do světové tradice. 

Každý jedinec, který v sobě obnoví toto vědomí, stává se silnější a kdykoliv stane se svědkem, je konfrontován situací, která vyžaduje mírové řešení, celý vesmír se spojí a  otevírá cestu k míru. Přichází proměna na nejhlubších úrovních, kde zaniká hra protikladů. Existuje pouze čistá bytost.  Hluboký klid a mír.

62/365

Meditace je "čirý kon" - actus purus

Meditace je neoddělitelná od naší každodenní činnosti.

Meditace je čiré konání - v tom smyslu, že jde o pozitivní, smysluplné využití energie, ukáznění a soustředění všech energií tajemně utvářejících naši osobnost. 

Není to tedy pouhý pasivní stav, neboť to co je zároveň energické a klidné je ve skutečnosti vrcholný čin, je to zářící energie - vědomí. To poznáme bezprostřední zkušeností, když vytrváme na své cestě. 

Víra potřebná k této pouti zahrnuje: odvahu, vytrvalost a oddané nasazení. 

61/365

Vnitřní instinkt

Jistě jste již přemýšleli o tom, co nás vlastně k meditaci přivádí. Lidé po ní musí dost silně toužit, když se pustí do nové duchovní disciplíny, kterou začnou složitě začleňovat do svého již tak přeplněného denního programu. 

Nějaký vnitřní instinkt říká, že musíme jít hlouběji.

Nikdy nebudeme spokojeni budeme-li žít jen na obvyklé povrchní rovině práce a zábavy. Jakýsi duchovní instinkt nám sděluje, že existuje velké bohatství a síla, které objevíme, pokud se naučíme být tiší a bdělí.  

60/365

Meditace nám umožňuje vzpomenout si 

Meditace je proces, který v nás uvolňuje tvůrčí sílu. V našem moderním světě snadno zapomínáme svůj božský zdroj. 

Zapomínáme a tím ztrácíme kontakt se svou vlastní nejhlubší podstatou. A protože ztrácíme toto vědomí a kontakt se svým zdrojem, upadá samo naše lidství.

Veliký úkol, před nímž stojí každý z nás, je objevit svůj vnitřní duchovní potenciál.

Jinými slovy: objevit v sobě schopnost tvůrčího života, schopnost odpovědět celým svým srdcem na dar života. 

59/365

Meditace znamená přijmout dar

Meditovat znamená přijmout dar vlastního stvoření a rozvinout přirozenou schopnost odpovědět na něj celým svým srdcem

Nejsme lidé odsouzení žít na povrchu, životem mělkých emocí ..

Meditovat znamená opustit mělčiny, opustit povrch a vstoupit do hlubin vlastí bytosti 

58/365

Ma-ra-na-tha 

Lidé se často ptají "Jaké to je se modlit" vlastně se ptají: "Co se při tom děje?" 

V tichu - mír. V tichu - přítomnost.  A hlubší ticho. 

Cesta do tohoto ticha si žádá velikou trpělivost, velikou věrnost. A v naší meditační tradici si žádá, abychom se naučili vyslovovat svou mantru. Jak říkal Jan Kassián, mantra obsahuje vše co může lidská mysl vyjádřit a lidské srdce cítit. Jediné slovíčko nás přepraví a uvede do ticha, které je tichem tvůrčí energie. Jak dlouho to potrvá, nás nemusí zajímat. To jediné na čem záleží, je být na cestě - cvičit se v prostotě meditace každý den, každé ráno, každý večer.

57/365

Meditace je vstupem do ticha

Chce to důvěru, absolutní důvěru. Každý z nás může vlastní zkušeností zjistit, že v okamžiku důvěry se pramínek života mění v mocný proud. 

A jak opět sami objevíme na této cestě, jde o pouhý začátek. Právě akt důvěry nastartuje proces prolamování krunýře našeho ega.   

Sv. Pavel říká: "Začínáme s vírou, s vírou pokračujeme, a s vírou vcházíme do cíle"  

Meditace je vstupem do obrovského, tichého prostoru, kde nalézáme odpovědi na naše otázky a touhy našeho srdce prostotou lásky.  Láska je naše naděje, jež nám dává neotřesitelnou důvěru, že dokážeme čelit každému problému, každé výzvě, jakkoli náročné, díky neomezeným zdrojům, které nám jsou dávány.