50 .. 56

20.05.2021

56/365

Nevzdávejte se

Zpočátku to chce velkou trpělivost. Pokud dospějete k rozhodnutí vzdát to, řekněme během prvních týdnů, je možná lepší toho nechat.

Další týden to však vzdejte jen šestkrát, ne během všech sedmi dní. A postupně zkoušejte přidávat. Nevzdávejte se jen proto, že nejste dokonalí. Dokonalost je relativní.

Být dokonalý znamená naplnit své možnosti v daném okamžiku. Znamená to narazit na své meze a postupně je posouvat.

55/365

Meditací sílí a rozšiřuje se naše vědomí

Co to znamená být živý?    Zajisté být si vědom vlastního bytí. 

Toto vědomí přitom sílí, když jsme si vědomi také bytí druhých. Náš život začne být plně lidský, a hluboce smysluplný, když nám začne docházet, že toto bytí, je láska. 

Meditace je proces, kterým plně vstupujeme do mystéria lásky.

Každý z nás je naplňován podle své schopnosti milovat a být milován. 

54/365

Meditace nás vede k tajemství

Náš současný svět naléhavě potřebuje lidi zakotvené ve vlastním nitru, důvěřující svému bytí, i schopnosti prožívat dobro, schopnosti dávat i přijímat lásku. 

Tato důvěra vyžaduje úplné vnitřní sjednocení.

Jakmile objevíme své kořeny, jakmile dosáhneme klidu, přichází úkol: věnovat pozornost tajemství v samém srdci stvoření a žít v souladu s tímto tajemstvím.

53/365

V meditaci se otevíráme síle dobra

Meditace je tak prostá, až může sama její prostota představovat problém. V naší složité společnosti jsme se naučili věřit jen tomu, co je složité. 

Proto může být užitečné se několik týdnů účastnit společné meditace a sdílet s druhými bytostnou jednoduchost meditace. Člověk se tak může naučit základním kvalitám prostoty, vyslechnout pár běžných rad, které mu cestu usnadní: jako například nemít na sobě těsné oblečení, sedět vzpřímeně ..

Meditace je disciplína jednoduchosti: náš svět ji naléhavě potřebuje.  

Namísto toho abychom byli ponecháni na pospas své mysli a jejím představám a nesčetným myšlenkám, vedeme svou mysl do ticha. V tomto tichu se velmi dobře otevíráme síle čirého dobra, kterou můžeme popsat jedině slovem "láska"

52/365

Meditace je pouť do vlastního srdce

Lidé vnímající meditaci jen zvnějšku vidí pouze tupé opakování. Považují vyslovování mantry za něco až nemožně mechanického.

Když se však skutečně naučíte vyslovovat mantru (a tedy skutečně meditovat), zjistíte, že praxe mantry nikdy nemůže být mechanickým opakováním. Její vyslovování se nikdy nestane nudným, protože vás pokaždé, v nové hloubce, vede k překročení sebe sama.

To však zůstanou pouhá slova. Jejich smysl lze pochopit jen vlastní zkušeností. A pochopíte ho pouze tehdy, naučíte-li se vyslovovat svoji mantru a nepřemýšlet při tom o sobě. 

Učit se vyslovovat mantru znamená prostě se vydat na pouť do vlastního srdce a tam nalézt všechny moudrosti a poznání. 

51/365

Meditací vstupujeme do věčného TEĎ

Když spíte, spěte plně, a když jste vzhůru, buďte plně bdělí 

Není nic horšího, než být napůl bdělý (či napůl spící)

Tím, že jsme plně přítomní v tomto okamžiku, kdy vyslovujeme svoji mantru, vstupujeme do věčného TEĎ

Sami sebe nalezneme, když se ztratíme v onom Jiném. Teprve pak objevíme své bytostné místo uvnitř veškerého mystéria Skutečnosti

50/365

Meditace je cesta prostoty a věrnosti 

Neexistují žádné triky nebo prostředky k dosažení rychlých výsledků, není žádný instantní mysticismus. 

Existuje však cesta: Mantra zklidňuje mysl a soustřeďuje všechny naše schopnosti do jediného ohniska, jediného bodu. Tento bod jak víme, je podmínkou naprosté jednoduchosti, která si nežádá nic menšího než vše. 

Meditace je nesmírně prostý způsob, jak si plně uvědomit povahu svého bytí a skutečnost, která je stvrzuje

Tuto duchovní skutečnost si uvědomíme s pomocí disciplíny a opravdovosti, každodennímu vracení se k opakování mantry. Je to způsob "prostý", ne však "snadný". Je to cesta prostoty a věrnosti a - jak sami zjistíte - cesta lásky.