134 .. 140

12.08.2021

140/365


Ta nejskromnější rostlinka je živá stejně jako ten nejsložitější proces v mozku.  

Jejich život spočívá v oživující síle, v energii, která je udržuje při životě a nutí je svou energii předávat, pohání je k novému životu, k expanzi života.

Myslím, že my všichni jsme zváni, abychom objevili tajemství ve svém srdci, abychom s ním navázali kontakt. 

A toto tajemství, je právě tajemstvím této božské energie.

Vlastní zkušeností jedině můžeme poznat, že energii, kterou můžeme nalézt ve svém nitru je neomezená, nekonečná a sebesdílející láska. 

139/365


Okamžik ticha. A okamžik lásky. Skok do propasti jakožto základu svého vlastního bytí, návrat či pád do zdroje. 

Tento krok může vypadat jako pohyb zpět. Skutečně hovoříme "o cestě zpět" o "návratu". A v jistém smyslu se o návrat skutečně jedná. O návrat ztraceného syna, který pochopil, že jeho skutečnost na něj čeká doma, a ne v neklidné honbě za iluzí někde v cizině.

Pouštní otcové v této souvislosti hovořili o putování "zemí nepodobnosti" a návratu k naší skutečné podobě.

Důvodem proč věřím v takovou důležitost meditace pro nás všechny, je, že nás vyučuje uvnitř našeho vlastního srdce, v samém středu našeho bytí  

138/365


"Jak mě může sezení a meditace dovést k soucítění a schopnosti odpouštět, jak mě může mantra dovést až k takové lásce?" 

Když začínáte musíte prostě věřit. Na tuto otázku si musíte odpovědět jedině vy sami, svou vlastní praxí. 

V meditaci se snažíme zbořit přehrady, které jsme si kolem sebe vybudovali, které nás oddělují od lásky v našem vlastním srdci. Meditací zahájíme proces bourání ega a jeho vytrvalé snahy stavět sama sebe do popředí zájmu. Praxí meditace začneme zjišťovat, co je to skutečná pokora: být sám sebou na svém pravém místě.

137/365


V meditaci se vystavujeme působení dokonalého míru uvnitř všeobjímajícího ticha. V meditaci milujeme vše a všechny.

Poselství modlitby je dnes nesmírně naléhavé a aktuální. Jde o poselství náročné, tvrdou řeč, kterou lze stěží vyslechnout, natožpak přijmout, nejsme - li sami živoucím důkazem její pravdivosti. Na rovině slov existuje řada způsobů, jak toto poselství předávat - já osobně používám pojmů, jako "odhalení vlastní osobnosti" či "setkání s absolutnem" 

Žádná slova však nenahradí praxi

A na praktické rovině je naše poselství výzvou ke znovuobjevení schopnosti, jež očistí naši osobnost a vrátí našemu životu jeho pravý smysl. 

136/365


Tiší jsme proto, abychom mohli být nalezeni v nejhlubší rovině svého bytí. Věrnost každodenní meditace a opakování mantry po čas meditace je vším. 

Klid nás uvádí do ticha za vší neobratností jazyka. Vrací nám vnitřní rovnováhu, z níž pak můžeme používat jazyk přesněji a pravdivěji.

135/365


Učit se meditovat znamená učit se odnaučovat. Velký problém, jemuž čelí každý, kdo vstoupí na cestu meditace, je její jednoduchost.   

Problémem, před nímž stojíme, je potřeba opustit komplikovanost. Jsme na ni zvyklí, protože jsme vychováváni v přesvědčení, že čím dokonalejší technika, tím úžasnější výsledek. 

Zdokonalování technik zvyšuje složitost. Zdokonalování disciplíny vede k jednoduchosti. 

Ježíš říká: "Buďte prostí, buďte jako děti"

Meditace je cesta znovuobjevování, našeho vrozeného dětsky prostého smyslu pro úžas. Když meditujeme překračujeme touhu, sobectví, domýšlivost, všechny zdroje viny a komplikovanosti. Když se tedy vydáte na cestu meditace, předně se musíte naučit naslouchat s dětskou prostotou. 

134/365


Každému z nás byl dán stejný duchovní základ a naším úkolem je najít k němu cestu.

Otevřít bránu do svého srdce. Tam jedině každý nalezne, co vloženo do něj je.

K otevření této brány není počet slov jakkoli krásně napsaných. Klíčem je mlčení, ticho a klid. Meditace je cesta a mantra podaná ruka, jež vede a cestu zná. Neptejte se jak dlouho to potrvá, může to být dny, týdny, může to být roky. S první zkušeností však poznáte a víte, že je to Cesta.