113 .. 119

22.07.2021

115/365Příslušný pokrok v meditaci se dostaví v pravý čas. My sami se pokroku bráníme, když příliš sebestředně zkoumáme, v jaké fázi se zrovna nacházíme. Největším pokušením je vlastní komplikovanost.

"Jestliže znovu nebudeme jako děti .."  

Meditace nás činí jednoduššími - tak jednoduchými, abychom dokázali přijmout plnost pravdy a lásky. Připravuje nás a umožňuje nám naslouchat s dětskou pozorností Duchu ve svém nitru. Na cestě meditace vstupujeme do stále hlubšího vztahu s tímto Duchem, který je láska přebývající v našich srdcích, láska oživující a osvěcující.

114/365Žít v pravdě znamená žít z hloubi své duše, nikoli na povrchu, nikoli následováním poznatků druhých, ale ze samé základny svého prožívání, svého vlastního jedinečného bytí.

Zcela přijímat skutečnost sebe samých, takových, jací jsme.

 Učitel v zásadě může jediné, pomoci abychom se neodchýlili z cesty. Dát jediný pokyn: abyste opakovali mantru. Vše ostatní je jen povzbuzení a útěcha pro čas, než mantra zakoření v našem vědomí. Každý sám dosahuje své moudrosti.

113/365Meditace je naše cesta ke světlu, abychom k němu došli, musíme se učit být pokorní, trpěliví a věrní.  

V hlubokém tichu zjišťujeme jak moc jsme milovaní. Že toto světlo svítí kvůli nám.  

Je-li každý z nás povolán,  aby do tohoto světla vstoupil, znamená to, že máme vlastní zkušeností poznat pravdu nejvyšší a osvobozující. Že v našem srdci září světlo, a že prvním a nejdůležitějším úkolem našeho života je se tomuto světlu otevřít, koupat se v něm, být jím uzdraven a sjednocen a vše vidět v něm.