11.08.2020

 "Emoce jsou nejnižší formou vědomí ... Jediným stavem, ve kterém se můžeme učit, harmonizovat, růst, sloučit, spojit se, porozumět, je absence emocí. Tomu se říká blaženost nebo extáze, která se dosahuje centrováním emoce ... 

Vědomá láska není emoce, je to klidné spojení se sebou, s ostatními lidmi, s jinými formami energie. Láska nemůže existovat v emocionálním stavu ... Velký kop mystického zážitku, exultantní, extatický, je náhlá úleva od emocionálního tlaku. Emoce jsou úzce spjaty s ego hrami. Zkontrolujte své emoce u dveří do ráje. "

Timothy Leary