Květ života - tiché probuzení

 Meditace s mandalou je meditace v doteku posvátné geometrie

Meditace s mandalou je čas, kdy dáváme prostor posvátné geometrii, aby nám připomněla prastaré Tajemství života. Tajemství, které je pro všechny: je základem všeho bytí ve vesmíru.

 Meditace s mandalou, je ponoření do ticha, přiklonění k posvátné geometrii jež nás spojuje s božskou energií a odkrývá hluboké Tajemství. Mění náš pohled na tělo i svět, ve kterém žijeme. 

Práce s posvátnou geometrií urychluje spirituální růst, obnovuje a léčí .. vidíme co má být viděno, cítíme, co má být cítěno.

Už s první osobně malovanou mandalou cítíme, že se v nás cosi proměňuje. Že z hlubin nás samých vyplouvá poznání, díky němuž jsme svému srdci blíž. Meditace s mandalou, je posvátný čas na posvátné Stezce. Je to čas, ve kterém nejde o dokonale namalovaný obrázek, ale ponoření do dokonalosti samého počátku, která v tom obrázku už dávno je! Sdílené ticho a tichý příběh v nás.. 

Pojďme ho prožít, pojďme ho uctít  -  každý ve svém nitru a přitom spolu


⧽ Úvodní vedená meditace pro ztišení a zastavení po předešlém dni 

⧽ Postavení krystalové mřížky založené na Semenu života - pro hojnost, radost a štěstí. Naše společná chvíle pro otázku a záměr

⧽ Tichá tvorba - malování vlastní mandaly 

⧽ Sdílení ♡ naslouchání 

Celým procesem nás vede vnitřní pocit, jenž se každým nádechem prohlubuje a sílí. Pocit, že jsme mnohem "víc" než jsme si kdy mysleli.


Na setkání si nemusíte nosit žádné pomůcky, vše je pro vás připravené. Pokud však máte své oblíbené pastelky, potom si je samozřejmě přineste sebou, také bych doma ty své nenechala


Těším se na Vás a náš společný čas spolutvoření

Marcela Magdaléna


Setkání se koná v Atelieru Vlny dechu, Bezručova 29, Plzeň Vnitřní město

Termín: 24.3. od 16 do 19 hodin

Cena: 555,- Kč

Meditace s mandalou

V hlubokém tvůrčím tichu se setkáváme způsobem, který překračuje všechny naše vyjadřovací schopnosti. Musíme naslouchat, pozorně vnímat spíše než myslet. Musíme jen být, což je ta nejnádhernější zkušenost. A úžasné na tom je, že uprostřed této zkušenosti jsme naprosto svobodní. Nesnažíme se hrát jakoukoli roli, nesnažíme se naplnit něčí očekávání.


  S příchodem jara a energiemi prvního jarního úplňku je obrovská touha po změně. V tichu tvůrčím může vyjít na povrch co nám v životě nesvědčí. Plyneme v důvěře, že vše, co je třeba ze života odfouknout má svůj čas. Síla úplňku, je nám nápomocna.

Malovat mandalu, je jako vyslovit beze slov své nejtajnější přání

Pamatuji si, když jsem namalovala svoji první mandalku. V ten moment jsem nevěděla, že to co maluji, má takovou moc. Nevěděla jsem ani to, že budu malovat mandalu. Naslouchala jsem pocitu vzít pastelky a malovat a nechala jsem se vést tím pocitem .. tvary i barvy přicházely a bylo to nepopsatelné a nepřenositelné, je to prožitek a ten je jedinečný. S každou další mandalou jsem cítila, že změna může být, když ji s důvěrou následujeme. Že s každou mandalou jsem svému srdci blíž. Slíbila jsem mým duchovním průvodcům, že budu svoji zkušenost sdílet, že budu chodit světem a šeptat "kupte si pastelky" je to posvátná Stezka a já s pokorou přijala tuto službu.

Je to již desítka let a bylo mnoho krásných setkání. To co zpravidla zazní na samém začátku od většiny účastníků je "já neumím malovat" ale je to zbytečná obava. Není zde zadání, není co hodnotit. Je tady jediný počátek, tím počátkem je bod .. když tomuto se odevzdáme, to ostatní už děje se .. a to je ten nejkrásnější prožitek: ponoření do důvěry a plynutí v Tajemství Květu života ..

Cítím požehnání pro každý čas, kdy otevírám tento prostor a těším se na vás! 

V lásce a službě 

Marcela Magdaléna

Co může setkání znamenat pro vás? 

⧽ Ideální cestu k tomu jak najít sebe sama

⧽ Způsob jak lépe pochopit co se ve vás i kolem vás děje

⧽ Možnost jak vyjádřit pro co slova schází, jelikož některé vnitřní pocity jsou těžko formulovatelné

⧽ Harmonizaci těla

⧽ Namalovat si svoji mandalu, je jako vyjádřit beze slov své nejtajnější přání 

⧽ A v neposlední řadě, prozradím vám - "Tajemství bílé pastelky"


Krystaly, ze kterých bude tvořena mřížka budete mít možnost si zakoupit, pokud budete cítit některého z nich volání ..