Krajinou svého těla

Čas pro sebeléčení i sebepoznání

Hluboké ponoření do říše tělesných pocitů a nový způsob vnímání těla nás povede na skutečně intimní cestu k sobě. Meditační chvilky střídáme praxí inspirovanou Kontinuum movement - jemnou praxí somatického pohybu. Měníme prostředí pozorování změn: vnímání sebe sama v klidném usebrání a vědomí sebe uprostřed vlastního experimentu. 

Spíše než učíme se,  vzpomínáme na vše, co je v nás přítomné. 


Co nás v setkáních čeká: 


Odevzdání  a uvolnění - Posilujeme Důvěru a vztah k Zemi. Otevíráme se samo-léčení: Základ, ze kterého vycházíme a budeme vycházet v každé tělesné práci. 

Probuzení a výživa - naslouchání moudrosti těla. Moment, od kterého mé slovo a vedení je čistě doprovodné .. plyneme kontinuem

Oživování, měkčení, prodlužování - vlastní experiment v jemné terapii, kterou v hloubi těla zvědomujeme. Harmonizujeme Tělo, Duše, mysl, Duch

Zvuková lázeň - ponoření se do vibrací tónů křišťálových mís je hluboce léčivý čas na buněčné úrovni těla. Stačí jen Být. Jemné tóny nás provázejí v několika úsecích setkání včetně závěrečné meditace.

Tento požehnaný čas, může být počátkem proměn tělesných a zároveň možností, pracovat se svým obrazem vnímání těla a prostoru v němž žijeme .. měnit jej. 

♥︎

Termín:  5.1 / 12.1. / 19.1. / 2.2 / 9.2. / 16.2. / 1.3. / 8.3. / 15.3. /

Místo setkání: Atelier Vlny dechu, Bezručova 29, Plzeň Vnitřní město

Cena: 2.660,- Kč


Těším se z celého srdce na náš společný čas a děkuji za něj

V lásce a službě

Marcela Magdaléna