Krajinou svého těla

Čas pro sebeléčení i sebepoznání

Hluboké ponoření do říše tělesných pocitů a nový způsob vnímání těla nás povede na skutečně intimní cestu k sobě. Meditační chvilky střídáme praxí inspirovanou Kontinuum movement a jemnou praxí somatického pohybu. Měníme prostředí pozorování změn: vnímání sebe sama v klidném usebrání a vědomí sebe uprostřed vlastního experimentu. Spíše než učíme se,  vzpomínáme na vše, co je v nás přítomné. Tělo, mysl, duše, Duch.


Co nás v setkáních čeká: 

Kakaová ceremonie  - kakao jako medicína, jež srdce otevírá

Odevzdání  a očista - relaxace v důvěře a odevzdání se síle větší, než je ta naše. Posilujeme Důvěru a vztah k Zemi. Otevíráme se samo-léčení: Základ, ze kterého vycházíme a budeme vycházet v každé tělesné práci. 

Probuzení a výživa - naslouchání moudrosti těla. Moment, od kterého mé slovo a vedení je čistě doprovodné .. plyneme kontinuem

Oživování, uvolňování, prodlužování - vlastní experiment v jemné terapii, kterou v hloubi těla zvědomujeme a Harmonizujeme Tělo, Duše, mysl, Duch

Zvuková lázeň - ponoření se do vibrací tónů křišťálových mís je hluboce léčivý čas na buněčné úrovni těla. Stačí jen Být. Jemné tóny nás provázejí v několika úsecích setkání včetně závěrečné meditace.

Tento požehnaný čas, může být počátkem proměn tělesných a zároveň možností, pracovat se svým obrazem vnímání těla a prostoru v němž žijeme .. měnit jej. 

♥︎

Termín:  6.6. od 18 hodin zhruba na tři hodiny

Místo setkání: Veletržní 29, Praha 7

Cena: Odměna za doprovod, čas a prostor činí 1200,- Kč 

Bonus: Otevřené dveře do Klubu duševní pohody na červen - včetně vstupenky k online setkáním   


Formát 3+já, je téměř individuální práce, která všem zúčastněným dává prostor bezpečí pro uvolnění a hloubku prožitku


Těším se z celého srdce na náš společný čas a děkuji za něj

V lásce a službě

Marcela Magdaléna