Krajinou svého těla - Kolo roku

Osobní setkávání pro sebepoznání, sebeléčení a duševní hygienu


Spojením mysli a ducha se základní inteligencí přírody, jíž je naše tělo obdarováno, můžeme plně podpořit léčebný proces a učinit tak ze sebe mistra samoléčitele ..


Hluboké ponoření do říše tělesných pocitů a nový způsob vnímání těla nás povede na skutečně intimní cestu k sobě. Meditační chvilky střídáme praxí inspirovanou Kontinuum movement a jemnou praxí somatického pohybu. Měníme prostředí pozorování změn: vnímání sebe sama v klidném usebrání a hlubší uvědomění si vjemů, uprostřed vlastního experimentu. Spíše než učíme se,  vzpomínáme na vše, co je v nás přítomné. Tělo, duše, duch. Také to čemu nás nikdo neučil je používat vědomý dotek, díky němuž prohlubujeme naslouchání dechu života. Tato jemná praxe k naslouchání sebe sama, přináší nový, vždy aktuální obraz těla a tím i pohled na svět.

Tento požehnaný čas,  může být počátkem proměn tělesných a zároveň možností, pracovat se svým obrazem vnímání těla a prostoru v němž žijeme .. měnit jej. 


Co dělá právě tato setkání od ostatních kurzů odlišná a jedinečná, je záměr, který si na cestu přejeme. Vše ostatní vychází z osobní práce a vnitřního obrazu jedince. Společně se však budeme podporovat k jeho naplnění, přijetí procesu hojení a uvěřit, že stojí za to. Uvěřit, že když se dokážeme vzdát negativních emočních vzorců, získáme po čem toužíme. Setkání je komorní, v komorním prostoru pouze pro tři účastnice. 

Co nás v setkáních čeká: 

Kakaová ceremonie  - kakao jako medicína bude jistě častěji, avšak kakaovou ceremonii pro podporu a posílení záměru, nebo nový záměr vždy v prvním setkání ve čtvrtletí - leden, duben, červenec, říjen 

Odevzdání - relaxace v důvěře a odevzdání se síle větší, než je ta naše. Jak říká můj učitel "gravitace je Láska Země" a je ohromující, se jí odevzdat.  Tímto v sobě posilujeme Důvěru. Otevíráme se samo-léčení. Základ, ze kterého vycházíme a budeme vycházet v každé tělesné práci.

Probuzení - hluboké uvolnění a naslouchání moudrosti těla. Pohybu, jež vychází z hlubších, jemných vrstev těla. Je to objev, jímž se dál necháváme vést. Moment, od kterého mé slovo a vedení je čistě doprovodné.  Kdy každý sám, v Důvěře ve vlastní moudrost, naslouchá potřebám svého těla.

Oživování, uvolňování, prodlužování - vlastní experiment v jemné pohybové terapii, kterou si zvědomujeme. Chvíle, kdy máme možnost dotknout se svého příběhu.. počátek. Emoce, tělo a duše

Tělo jako příběh - žijeme ve svém příběhu. Jsme! Přijímáme všechny aspekty nás samých, touto praxí si tvoříme si prostor, v němž se protiklady spojují v jedno Já, nekonečnou a bezmeznou Lásku. Stáváme se vědomým tvůrcem svého života, začínáme žít svůj účel. Existujeme ve vědomí přítomného okamžiku. Staneme se čistou láskou. To je podstata toho, kým jsme. 

Respektujeme cykličnost přírody, přijímáme cykličnost těla v jeho nejen biologických proměnách

Jsme jedineční a přesto, že plyneme spolu, plyne každý ve svém vlastním těle, v rytmu svého srdce, svého dechu .. naše cesta je o poznání Sebe: ve formě fyzické i v jeho nejjemnějších vrstvách 

Tento formát téměř individuálního vedení, nám dává mnohem větší prostor k vzájemné podpoře i sdílení a případně tématům pro další společnou práci. I proto má svoji hlubší podstatu a také podmínku, účastnit se minimálně tří setkání. 

Setkání: Vždy první úterý v měsíci od 18 hodin zhruba na tři hodiny

Místo setkání: Veletržní 29, Praha 7

Příspěvek k účasti: Platba na tři měsíce činí 3600,- Kč / tři setkání /  a místo je rezervováno po zaplacení

Bonus: Vstup do online Klubu duševní pohody: přístup k video cvičením, meditacím i online setkáním. Váš bonus je vstupenka na tři měsíce v hodnotě 1440,- / platí v měsících společného setkávání /


Těším se z celého srdce na náš společný čas a děkuji, že přicházíte .. je mi ctí s vámi dalším rokem jít

Marcela Magdaléna