Krajinou svého těla

Kurz pro duševní hygienu a sebepoznání

Přirozená léčivá síla v každém z nás je největší silou k uzdravení.

Hippokrates


Spojením mysli a ducha se základní inteligencí přírody, neboli moudrostí těla, jíž je naše tělo obdarováno, můžeme plně podpořit léčebný proces a učinit tak ze sebe mistra samoléčitele ..


Dvanáct, pozvolna na sebe navazujících lekcí, hlubokého ponoření do říše tělesných pocitů. Nové způsoby vnímání vlastního těla a jeho pohybu nás povedou na skutečně intimní cestu k sobě. Budeme střídat lekci meditační s lekcí somatického cvičení, jako kdybychom měnili prostředí: od pozorování změn vnímání v klidném usebrání, přes stále hlubší uvědomění si vjemů v hlubokých vrstvách, uprostřed vlastního experimentu, vycházejícího z vnitřního pohybu. Spíše než učit se, budeme vzpomínat na vše, co je v nás přítomné. Tělo, duše, duch. Pomocníkem, jak postavit most ke svému duchu, bude opět jemná praxe inspirovaná kontinuum movement. Abychom podpořili rozvoj našeho vnímání, seznámíme se a naučíme se používat jemný dotek, díky němuž zažijeme i jemný naslouchající kontakt typický pro kraniosakrální práci. Naše hýčkání sebe sama, nám přinese nový, vždy aktuální obraz těla. Bude to posvátný čas, který může být počátkem proměn tělesných, i možností pracovat se svým obrazem, měnit jej.

V průběhu těchto setkání nás čeká vždy vlastní prožitek. Kurz vychází ze somatické práce každého jedince, proto nejsou okruhy dány tak, abychom na nich lpěli, ale abychom tušili, kam může nás práce vést. Každý z nás je tvůrcem svého života, který je jedinečný. My společně budeme mít jeden jediný cíl. Objevit vše co je naše, pozvolna to přijímat a postupně kultivovat to nejlepší v nás. Může se zdát, že je to jen o duši, ale nezapomínejme, není tělo bez duše, stejně jako by nebyla duše bez těla. Práce bude velmi tělesná i když slova o ní mohou klamat

Kudy zhruba naše cesta povede ..

Odevzdání se - relaxace v důvěře a odevzdání se síle větší, než je ta naše. Síle gravitace. Seznámení se zvuky, jemnou silou a vibrací, jež po těle nesou. Otevírání se samo-léčení. Základ, ze kterého vycházíme a budeme vycházet v každé další lekci.

Hydratace páteře - probuzení živé vody, hluboké uvolnění a naslouchání moudrosti těla. Pohybu, jež vychází z hlubokých, jemných vrstev těla. Objev, kterým se v další praxi bude již každý nechávat vést. Moment, od kterého mé slovo a vedení je čistě doprovodné, každý sám je již na své cestě v naslouchání potřebám svého těla.

Oživování, uvolňování, prodlužování - zvědomění bederních svalů, skrze jemnou pohybovou terapii. Chvíle, kdy máme možnost dotknout se svého příběhu.. počátek. Emoce, tělo a duše

Tělo jako příběh - pokračujeme ve svém příběhu. Od mechanického vnímání pohybu těla jsme již v pohybu jež vychází z nás, jsme tím pohybem, jsme dechem.. Jsme!

.. je to téma cesty, počátek může přijít již v první lekci. Jsme jedineční a každý přesto, že jsme spolu, je ve svém vlastním těle, v rytmu svého srdce, svého dechu .. na konci setkáme se v jednotě se sebou i vším kolem nás.

Termín: 

Cena kurzu:  dvanáct lekcí, každá 90minut /  cena celkem 3000,- Kč

Kde: Vnímej své tělo, Vyšehradská 43, Praha 2

Těším se velmi upřímně

Marcela Magdaléna


*kurz je vhodný pro Vaši domácí praxi, nebo další společnou. Je to učení, které nemá konce více ..