Krajinou svého těla

 ONLINE setkávání pro duševní hygienu a sebepoznání

Přirozená léčivá síla v každém z nás je největší silou k uzdravení.

Hippokrates


Spojením mysli a ducha se základní inteligencí přírody, neboli moudrostí těla, jíž je naše tělo obdarováno, můžeme plně podpořit léčebný proces a učinit tak ze sebe mistra samoléčitele ..


Hluboké ponoření do říše tělesných pocitů. Nové způsoby vnímání vlastního těla a jeho pohybu nás povedou na skutečně intimní cestu k sobě. Meditační chvilky střídáme s jemnou praxí somatického cvičení: jako kdybychom měnili prostředí od pozorování změn vnímání v klidném usebrání, přes stále hlubší uvědomění si vjemů v hlubokých vrstvách uprostřed vlastního experimentu, vycházejícího z vnitřního pohybu. Spíše než učit se, budeme vzpomínat na vše, co je v nás přítomné. Tělo, duše, duch. Pomocníkem, jak postavit most ke svému duchu, bude jemná praxe inspirovaná kontinuum movement. Abychom podpořili rozvoj našeho vnímání, seznámíme se a naučíme se používat jemný dotek, díky němuž zažijeme i jemný naslouchající kontakt typický pro kraniosakrální práci. Naše hýčkání sebe sama, nám přinese nový, vždy aktuální obraz těla. Bude to posvátný čas, který může být počátkem proměn tělesných, i možností pracovat se svým obrazem, měnit jej.

V průběhu tohoto setkání nás čeká vlastní prožitek. Vše vychází ze somatické práce každého jedince. Každý z nás je tvůrcem svého života, který je jedinečný. My společně budeme mít jeden jediný cíl: objevit vše co je naše, pozvolna to přijímat a postupně kultivovat to nejlepší v nás. Může se zdát, že je to jen o duši, ale nezapomínejme, není tělo bez duše, stejně jako by nebyla duše bez těla. Práce bude velmi tělesná i když slova o ní mohou klamat

Kudy zhruba naše cesta povede ..

Odevzdání se - relaxace v důvěře a odevzdání se síle větší, než je ta naše. Síle gravitace. Seznámení se zvuky, jemnou silou a vibrací, jež po těle nesou. Otevírání se samo-léčení. Základ, ze kterého vycházíme a budeme vycházet v každé další tělesné práci.

Hydratace páteře - probuzení živé vody, hluboké uvolnění a naslouchání moudrosti těla. Pohybu, jež vychází z hlubokých, jemných vrstev těla. Objev, kterým se v další praxi již necháváme vést. Moment, od kterého mé slovo a vedení je čistě doprovodné, každý sám je v naslouchání potřebám svého těla.

Oživování, uvolňování, prodlužování - zvědomění bederních svalů, skrze jemnou pohybovou terapii. Chvíle, kdy máme možnost dotknout se svého příběhu.. počátek. Emoce, tělo a duše

Tělo jako příběh - pokračujeme ve svém příběhu. Od mechanického vnímání pohybu těla jsme již v pohybu jež vychází z nás, jsme tím pohybem, jsme dechem.. Jsme!

Respektujeme cykličnost přírody, těla a jeho biologických období

.. je to téma cesty. Jsme jedineční a přesto, že plyneme spolu, je každý ve svém vlastním těle, v rytmu svého srdce, svého dechu .. je to o poznání Sebe: ve formě fyzické i v nejjemnějších vrstvách 


Těším se velmi upřímně na náš společný čas. Těším se na Vás a děkuji, že přicházíte .. 

Marcela Magdaléna