Deník  - den 18

Cítím, tedy jsem

"I když v životě prožíváme štěstí, jsou chvilky, kdy máme pocity ne – šťastné .. víte o nich?"

O svých pocitech jste již v předešlých dnech psala. Včera jste si zapisovala každý moment, kdy cítíte štěstí. Dnes pojďme opět vzít papírek a v průběhu dne si psát nálady a pocity, když budete mít pocit ne - štěstí


"Cítím .."Večer usedněte ke svému deníku, přepište pocity i událost, ke kterým se vztahovali. Všimněte si, zda a jak se nyní vaše pocity ke stejné události s odstupem času proměňují. Vše pište bez kritiky a analýz, vše jen přeneste do svého deníku .. čistě tak, jak jste je cítili. Pokud se nyní vaše pocity změnili, připište si je jinou barvou, nebo je nějak zvýrazněte.

Pokud přijde nyní pocit se omluvit sobě, či druhým, udělejte tak. Odpusťte nejen do svého deníku. Zavřete si oči, představte si konkrétního člověka před sebou a tiše, celým srdcem proneste a prociťte: 

"prosím odpusť" - "děkuji, že mi odpouštíš" - "odpouštím Tobě" - odpouštím Sobě

Na závěr svého dnešního zápisu si do deníku připište afirmaci a připomínejte si ji k udržení míru:

 "V hloubi své duše, cítím klid a mír"

Přeji vám milý čas s vašim deníkem a sebou samými

V lásce

MM