Deník  - den 10.

Kdo jsem


Posaďte se dnes s jednoduchou otázkou "Kdo jsem"?, a dovolte si ptát se znovu a znovu. Na odpověď nijak nespěchejte ani ji nijak nevynucujte 

Pište, když přijde jakákoliv odpověď pište rychle a bez cenzury, pište bez úprav, dejte si svolení říci si a psát pravdu. Budete překvapeni, jak se tento čas promění v hluboce uvolňující meditaci. 


Jako inspiraci pro své dnešní psaní, tiše si položte otázku "Kdo jsem"

Vaše dnešní věty, budou začínat slovy Jsem  ..  
Já sama jsem Hlubokou meditací "Kdo jsem"  prošla při setkání s Deepakem Choprou, s jeho vedením. Za ten čas cítím nekonečnou vděčnost.  Mé doporučení pro dnešek? .. nespěchejte a buďte trpělivě naslouchající, přijměte dnešní cvičení  jako otevřené dveře, jimiž je vám umožněno nahlédnout Já. 


...  jsem 

... vlna v kosmickém oceánu ...


Přeji vám milý čas s vašim deníkem

V lásce

MM