Cesta do nitra

Zastavení druhé

Přál bych si, abych ti ukázal, když jsi osamělý nebo ve tmě, úžasné světlo své vlastní bytosti.

Hafiz


Naše cesta pokračuje, kdykoliv najdeš chvilku, vyslov tiše i nahlas tato slova:

Moje milující světlo, svítí pro všechny

...

Život nás může přivést do situací, které jsou v hlubokém rozporu s tím, co bychom si přáli. Naše možnosti tyto situace změnit přitom mohou být omezené avšak i tehdy si můžeme vybrat, zda je budeme prožívat jako oběť, nebo jako tvůrce. Rozdíl spočívá v tom, zda se necháme pohltit temnotou svého strachu, nebo zůstaneme spojení se svým srdcem a budeme zářit světlo, které v něm nikdy nezhasíná

Jak se naše povědomí rozšiřuje, to, co kdysi vypadalo jako překážka, jsou nyní jasné příležitosti.

Jedním z důležitých momentů na cestě, je pochopit rozdíl mezi rolí oběti a úlohou tvůrce. Zatímco oběť se pasivně přizpůsobuje okolnostem svého života a zodpovědnost, kterou má, nechává ležet ladem a s ní i sílu, tvůrce si je naopak plně vědom skutečnosti, že on je tím, kdo je zodpovědný za způsob, jakým prožije svůj osud


Ptám se nyní: Vidíš svoji vnitřní sílu? Jaká je? Destruktivní, či tvořivá?


Čemu se musíme naučit

✴︎ s porozuměním vnímat pocity trapnosti a viny

✴︎ připouštět si vlastní chyby a učit se z nich

✴︎ tyto chyby si také odpouštět


Odpouštění sobě a odpouštění druhým spolu přitom úzce souvisejí a obojí mnohdy představuje výzvu. Následující cvičení, ti s odpuštěním může pomoci:

Když budeš plně uvolněná a uvnitř ztišená, představ si před svým vnitřním zrakem jakéhokoli člověka, kterému jsi v minulosti vnitřně uzavřela své srdce. Nepřidávej přitom žádnou rozumovou cenzuru, zaměř se prostě na prvního člověka, který ti napadne v této souvislosti.

Co cítíš, když na něj pomyslíš ve svém těle, ve svém srdci?

Připusť si, co ztrácíš, když tomuto člověku uzavíráš své srdce. Pak ve své mysli přestaň řešit všechny své "křivdy" odlož svůj nadřazený postoj, představ si, že se onomu člověku díváš do očí a upřímně ho požádej o odpuštění. Tiše řekni "Prosím, odpusť mi"

Pak vědomě pociť v celém svém těle co nyní získáváš, když se vzdáváš své nadřazenosti a otevíráš se smířlivému postoji.

Pozoruj jak se uvolňují svaly .. solar plexus .. břicho .. bedra .. jaká úleva

Když pocítíš, že proces týkající se této osoby je u konce a že se něco uvnitř Tebe změnilo, můžeš si vybavit další osobu a celý krok opakovat. Nebo to můžeš nechat na příště a přejdi k dalšímu kroku

Uvědom si, že někdy uzavíráš své srdce i sama sobě. Požádej proto o odpuštění:

✴︎ za všechny soudy, které jsi proti sobě kdy vznesla

✴︎ za to, že jsi se mnohokrát rozhodla sama sebe milovat

Požádej o odpuštění sebe. Tiše, ale upřímně řekni "Prosím, odpusť mi"

Pozoruj dobře, co se v Tobě děje. Něco v Tobě povolí a rozsvítí a ty si opět uvědomíš jaké to je prožívat lásku a soucit. Dovol si procítit vděčnost a dopřej si čas potřebný na integraci celého procesu


V samém závěru si tiše opakuj 

Moje milující světlo, svítí pro všechny