2.setkání v souhrnu

V hlubinách těla 

Od bio-mechanického vnímání pohybu těla k biologickému (organickému) pohybu.

Jemná pohybová terapie - fluidní pohyby a léčení


Obsahově - praxe druhého setkání

Den první

Meditace s mantrou 

Hydratace páteře - nalaďujeme se, seznamujeme. Vztah tělo Zem - prostor.  Pozorujeme pohybující se bránici, dech. Jemné pohyby jsou v doprovodu zvuků "šššš" "haaa" Je to bilologický pohyb plný hravosti. "cvičíme prožitek". Praxe na zádech s vyfouknutým míčkem pod páteří

Následuje praxe Kontinua - připomenutí závěrečné sekvence z prvního setkání - otevíráme se do prostoru  Tělo jako příběh - psoas - autentická síla středu 


"Míchání vody" pro uvolnění psoatu a dotek s tekutinovým tělem

Jdeme s řekou života, komunikujeme se životem. 

Pohyb se děje se zvukem "sss" Ležíme na zádech s nataženými končetinami (ruce, nohy), pomalá rotace, která vychází z kyčle, či ramene a projevuje se jemným pohybem až do konců končetin. Nejprve jedna strana potom druhá. Spodní končetiny jsou natažené, zatímco ruka jde do upažení a hlava je otočená na druhou stranu. Vnímání spirálního pohybu

Pokud sekvenci opakujeme můžeme přejít do rotací nohou, rukou, hlavy - vše. Otevřená pozornost. 


Cvičení pro rovnováhu - vedená praxe


Cvičení pro harmonizaci kořenové čakry dýcháním do 4 okvětních plátků. Tyto čtyři posvátné body, jsou manifestovány v oblasti mezi konečníkem a pohlavními orgány - rámují oblast perinea. Harmonizace spočívá v plné pozornosti na oblast a pravidelný počet nádechů a výdechů do každého z bodů. Postupujeme po směru hodinových ručiček.

Téma kořenové čakry


Periferní vidění - rozšířená pozornost. Ve svém dechu s pozorností do vnějšího světa

Den druhý

Mapa těla - posvátné body pro samo opečování 


Šťavnatá páteř  

Další varianta hydratace. Opřeme kolena do dlaní, nohy jsou uvolněné a pomalu pohybujeme rukama tak, že kolena jakoby dělaly malé kroužky, po chvíli neděláme techniku, ale technika dělá nás. Každá noha potřebuje něco jiného, necháváme nohám volný prostor k pohybu. Představte si jako když vás někdo hodí do vody a vy se vznášíte .. uvolňují se kyčle, tělo intuitivně hledá, co která kyčel potřebuje, uvolňuje se pánevní dno .. můžeme se pak dostat do hodně volného pohybu a zvuku. 


Ve starých Tao systémech, kosti platily za něco "tajemného" či mystického podobně jako psoas pro jejich schopnost hlubinné práce v těle.

Zakostění se

Znovu-obnovení přítomnosti v kostech je esenciální pro plnou přítomnost v těle a odhalování našeho potenciálu.

Na samém začátku sekvence se ladíme na středovou linii včetně kostěné páteře. Při praxi si všímáme pohybu kostí, vracíme do nich přítomnost a vědomí. Experimentujeme se zvukem s vědomím, že se jedná o mnohovrstevnatou práci.

❥ kosti milují vibraci, masáže, poklepy, pohmaty, doteky

❥ své vědomí otevíráme postupně, neboť se jedná o velké zásobiště nejen síly, ale také skrytých emocí

Ležíme na zádech, pozornost je ve středové linii. Ruce držíme na hlavě, potom na uších, Zvuk Žak (asi dvě minuty) potom sklouzneme ke klíčním kostem a 2-5 minut kumulujeme zvuk. Otevřená pozornost

Přesuneme dlaně na hrudní kost, opět zvuk 2-5 minut. Otevřená pozornost

Pohyb páteře, bránice, hrudníku, tekutinového těla. Otevřená pozornost

Překulíme se na bok, levou dlaň položíme na křížovou kost, střídáme zvuky Žak a "ssss" pracujeme s vnitřním prostorem kosti

Pohyb celé páteře. Otevřená pozornost

Nejsilnější pohyb je pohyb v klidu

Navazujeme na dopolední praxi Zakostění -  Začínáme od kotníků, uchopením kotníku do obou dlaní se zvukem Žak 2-5 minut, potom v klouzavém pohybu po celé délce končetiny v doprovodu zvuku "ššš", Opečujeme obě končetiny, potom se posadíme a opečujeme obě paže. Začínáme u zápěstí se zvukem Žak a poté klouzavým pohybem stahujeme přes rameno klíční kost k hrudní kosti. 


Cvičení pro harmonizaci druhé čakry - téma druhé čakry 

Den třetí

Hydratace páteře - variace na boku. Ležíme na boku, otevřený kříž - nohy směřují blíže k obličeji. Míček máme pod pasem, jemný pohyb páteře, multidimenzionalita pohybu, jakoby se do míčku rozpouštíme. Pohyb není klasické houpání, spíše jdeme v pohybu vstříc oné měkkosti zezpodu. Komunikujeme se zemí, měkneme. Posouváme míček pod bránici a do podpaží. Přidáváme pohyb rukou - jakoby létáme. Ruka je v pase, prsty směrem k bříšku, volný pohyb lokte i ramene. Poté jsou prsty v podpaží a nakonec na rameni. Spojujeme zde pohyb rybí a ptačí. Opakujeme na druhý bok


Osobní praxe - rozvíjíme Záměr v ne-záměru


Skelet 

Procítit tíhu a uzemňování. 

Probouzet vnímání pohybů v kloubech - kyčle, ramena

Integrita, stabilita pánve

Svaly

Vnímat psoas

Uvolnit napětí v psoatu

Spojit se s psoatem, zatímco uvolňujeme končetiny

Střed těla

Procítit si páteř

Vlnění, spirálování

Šťavnatý střed

Zvědomění zadní části těla

Probouzení primárního rybího pohybu

Procítění prostoru mezi středem a kůží

Zakostit se a uzemnit

Změknout tkáně a cítit energetické flow

Rozpoznat a ztělesnit základní mechanizmy reflexních pohybů

Svalové kompenzace

Prodloužit a tonizovat

Komunikace a naslouchání


Kakaový rituál - meditace s mandalou

Sdílení


🩵

Děkuji za hluboce léčivý čas, který jsme společně prožily

V lásce

MM