1. setkání v souhrnu

Každá praxe přináší novou vizi a nové oblasti k prozkoumání. 

Když nastane období pochybností, strachu nebo zmatku, je důležité zůstat se Zemí a v důvěře v samotné cvičení, které vás může opět srovnat s vědomím a odvahou, pokračovat ve cvičení s otevřeným srdcem


Obsahově - praxe prvního setkání


Pravidelná meditační praxe - Meditace s mantrou - Maranatha


Vedená Marma Meditace


Jemná praxe Kontinua - den první

To, co nás uvolňuje, je kontakt se silou větší, než jsme my sami – síla gravitace

Před každou praxí pro zklidnění a snadnější ponoření do těla doporučuji 

❥ Základní relaxační pozice

Zhruba pět minut, necháváme volně rozdýchat své tělo, působením gravitace relaxujeme v plném vědomí kontaktu se Zemí. Vše nenásilně, páteř i pánev je zcela v klidu. Kolena pokrčená, vědomá chodidla – pozice BYTÍ, ne dělání. 

❥ Hydratace páteře

V základní relaxační pozici vyfouknutý míček vložíme pod hrudník nebo kost křížovou. Z počátku se seznamujeme, necháváme tělo změknout do míčku, nalaďujeme se na pružnost pod hrudníkem a zkoumáme vztah tělo-zem-prostor. Pomalu přejdeme v pohyby dopředu, doleva, doprava, houpeme se jako na lodičce. Je to biologický pohyb, hrajeme si, objevujeme, to co nás vede je zvědavost a potěšení, pomáhá nám zvuk (sss, ššš, haaa) balonek posouváme míčkem po páteři.

-Cvičíme prožitek-


Základní uvolňovací cvičení horní části bederních svalů

Pomalý pohyb rukou za hlavu, nestahujeme bříško, relaxujeme solar. K uvolnění pomáhá zvuk "sss" zvuk vydávávme s lehce zapřeným jazykem o horní zuby.  Chodidla vědomě na zemi. Při pomalém návratu rukou zpět stáčíme pozornost ke sponě stydké, pánvi, stehnům a chodidlům – energie jde do chodidel. Po opakování podle své potřeby, v návratu zpět zůstanou ruce odpočívat v místě, kde si najdou pohodlnou pozici, tam chvilku spočineme v klidu, s pozorností od pánve k chodidlům.

Otevřená pozornost

-Psoas vyživuje končetiny-

Základní uvolňovací cvičení dolní části bederních svalů

Ze základní pozice jde jedna noha pohybem dopředu. Pánev je stabilní, chodidlo jemně natáčíme doprava, doleva, pohyb vychází z rotace v kyčli. Nesnažíme se, neděláme na sílu, hrajeme si. V další fázi pomalu pohybujeme chodidlem nahoru dolu cca 3cm, pohyb vychází z našeho středu – dochází k aktivaci, tonizaci, hlubokého středu. Zvuk "sss"  vydáváme s lehce zapřeným jazykem o horní zuby.

Otevřená pozornost

Tonizace vychází z naší pozornosti, ne ze síly


Jemná praxe Kontinua - den druhý

Práce s hlasem, mimikou, jazykem, oblastí vnitřního ucha, očima, nervus vagus

Na samém začátku uvolňujeme  Kývač hlavy – "malý psoas" - praxe navazující na předešlou sekvenci

Základní pohyby budou jako miniaturní ano, ne. Sedíme na zemi a pomalu otáčíme hlavu se zvukem ve zvuku "puffed O" (nafouknuté tváře) a poté skláníme hlavu se zvukem Petal "O" (pohyb úst)

Narovnáme hlavu a zůstaneme chvíli v otevřené pozornosti.

Následuje pozvánka - pohyb expanduje - rozhýbává a uvolňuje ramena, hrudník, až k pohybu po celé délce páteře do oblasti pánve. Pozornost je po celé posvátné vertikále.  Provází jemné "šššš"

Odpoledne - Po předešlé ↑ sekvenci přichází chvilka otevřené pozornosti, poté pokračujeme opřením dlaní o zem - pohyb páteře, poté následuje gravitace bříška a opět pohyb páteře vše zvuk "šššš"

Otevřená pozornost


Jemná praxe Kontinua - den třetí

Měníme slovník z protahování na prodlužování - probouzení rybích pohybů

Prodlužování psoatu - hluboký bederní sval - sval duše

Neutrální pánev, volný pohyb z kyčlí, integrita středu-spolupráce celého těla

V první fázi natáhneme jednu nohu, ve druhé i vzpažíme, pohled směřuje k lokti. Primitivní "C"  Uchováváme vědomí středu a relaxace. Učíme se, nekontrolovat pohyb!

Otevřená pozornost

Stáváme se jemnější vůči sobě a pohybu. Pohyb není kontrolován, on JE

Objevujeme prostor

Navazuje na předešlou sekvenci ↑ Polohou na boku, pokrčená kolena a otevíráme se pozvolna do prostoru - jako lastura - a překlápíme se pozvolna na druhý bok. Paže jsou v pohybu objevují prostor - dotýkáme se prostoru ve kterém žijeme. pohyb expanduje směrem vzhůru v poloze na zádech. Nohy i ruce vlají .. embrionální meditace

Otevřená pozornostKakaový rituál - poděkování meditací s mandalou Sobě - V srdci ticha vzniká vnitřní obraz, stávající se projeveným 

🌸🌸🌸🌸🌸

Lásky,

Dopřejte si požehnaný čas Bytí v lásce tak často, jak vaše tělo touží. Učinili jste rozhodnutí, že chcete změnit svůj život, který i když se zdánlivě zdá tak v pořádku, vaše těla touží po uzdravení. Od té chvíle vás vaše srdce vede. Ponořte se do častých setkání se sebou, pro uzdravení se ve smyslu očisty od pocitů studu, že potřebuji pečovat o sebe, ne jen o ostatní. 

Pozvěte častěji do života léčitele sama v sobě, byť jen malým spočinutím

Těším se na vás a naše další společné plynutí

V lásce

MM

Hudba, která nás provázela setkáním