Zázrak v nás - jemné plynutí

aneb řeka života v nás


Tento kurz je připraven pro všechny, kdo chtějí se ponořit hlouběji do svého příběhu, být v nejjemnějších vrstvách v kontaktu se sebou a nejen.  Zákonitost která prolíná se vším. Věřit v rozvíjení své životní cesty. Spolehnout se na to, kdo jste a proč jste tady.

Propojení s vaší duší a Duchem, abyste byli vedeni kamkoli, kam chcete.

Vnímat život pod povrchem - procítit to jemné plynutí - zázrak v nás

Tento kurz bude probíhat přes aplikaci zoom.us, která nám dovoluje se vidět i slyšet. Tento "luxus", si ovšem dovolíme vždy jen v částech našeho setkání, průběžně budeme vypínat a zapínat mikrofon i video, aby pro vás setkání byla komfortní, když ulehnete každý ke své praxi. Dopřejeme si vzájemně soukromí, přesto budeme společně praktikovat, sdílet své zkušenosti (kdo bude chtít) a mít tak oporu ve skupině, která je pro vlastní praxi stejně důležitá. Chvilky soukromí mají dva důvody, jednak pro vaše úplné uvolnění. A druhý důvod, aby jste se plně soustředili jen na sebe, potřebu a vedení svého těla v jehož moudrost se odevzdáváme. Po celou dobu uslyšíte pouze můj doprovodný hlas. 

V průběhu pěti večerů se budeme toulat svým tělem, objevovat, experimentovat, hrát si: ponoříme se do hlubin těla, abychom vynesli na povrch veškerá bohatství, jež můžeme v sobě nalézt, stejně jako to co nepotřebujeme, můžeme v klidu nechat jít. Celá praxe bude o práci s energií těla, některé večery budou více meditační a jiné inspirovány sekvencemi Continuum movement, vždy však s opřením se o posvátnou mapu těla. Práce se zvuky nás bude provázet napříč všemi setkáními.          Tato praxe je skrze prožitek, vlastní zkušenost a 

Těším se na každého, s kým se setkáme! Co mohu slíbit, co zároveň cítím pro práci jako nejdůležitější: ve všech mých hodinách naplňuji prostor energií s láskou, aby skrze ní všichni přítomní integrovali své léčení i poznání v nejhlubších úrovních, ve všech vrstvách. Mým životním smyslem je probouzet jak v sobě i v ostatních skutečnost a žít ji. Moje velká oddanost inspirovat, aby každý probudil svůj největší potenciál a jedině tak mohl žít svůj příběh. Naše vědomí je pole nekonečných možností, zdroj neomezené tvořivosti. Když z tohoto místa neomezené energie žijeme, je to mocné a skutečné. 

Plán našich setkání:

Termín: 15.3. - 12.4. 2021 každé pondělí, vždy od 20 hodin

Cena online kurzu: 5 x 90 minut je 900,- Kč*

Po dobu kurzu, i po jeho skončení, jsem vám k dispozici pro případné pocity ke sdílení, či konzultace.

Těším se na vás i naše společné plynutí

Vstoupíte li do kurzu později, bude vám účtována jen dílčí cena za lekce následující. I tak, to lze ..

* pokud jste již kurz absolvovali a chcete si jej zopakovat (praxí pokračovat) cena pro vás 750,- Kč