Zázrak v nás - jemné plynutí

aneb řeka života v nás


Tento kurz je připraven pro všechny, kdo chtějí ponořit se hlouběji do svého příběhu, být v nejjemnějších vrstvách v kontaktu se sebou a nejen.  Zákonitost která prolíná se vším. Věřit v rozvíjení své životní cesty. Spolehnout se na to, kdo jste a proč jste tady.

Propojení s vaší duší a Duchem, abyste byli vedeni kamkoli, kam chcete.

Vnímat život pod povrchem - procítit to jemné plynutí - zázrak v nás

Naše první setkání proběhne 27.11. ve 20 hodin, kdy se seznámíme jako skupina a také jak budeme pracovat. Tento den už začneme i s první jemnou praxí. Náš kurz bude probíhat přes aplikaci zoom.us, která nám dovoluje se vidět i slyšet. Tento "luxus", si ovšem dovolíme vždy jen v částech našeho setkání, budeme i vypínat a zapínat mikrofon a video, aby pro vás setkání byla komfortní, když ulehnete každý ke své praxi. Dopřejeme si vzájemně soukromí, přesto budeme společně praktikovat, sdílet své zkušenosti (kdo bude chtít) a mít tak oporu ve skupině, která je pro vlastní praxi stejně důležitá. Chvilky soukromí mají dva důvody, jednak pro vaše úplné uvolnění. A druhý důvod, aby jste se plně soustředili jen na sebe, potřebu a vedení svého těla v jehož moudrost se odevzdáváme a popřípadě slyšeli pouze můj doprovodný hlas, bez echa, které jinak vzniká přenosem. 

V průběhu všech šesti večerů se budeme toulat svým tělem, objevovat, experimentovat, hrát si: ponoříme se do hlubin těla, abychom vynesli na povrch veškerá bohatství, jež můžeme v sobě nalézt, stejně jako to co již nepotřebujeme a můžeme tudíž s láskou nechat jít. Celá praxe bude o práci s energií těla, některé večery budou více meditační a jiné inspirovány sekvencemi Continuum movement, vždy však s opřením se o posvátnou mapu těla. Práce se zvuky nás bude provázet napříč všemi setkáními.          Tato praxe je skrze prožitek, vlastní zkušenost. 

Těším se na každého, s kým se setkáme! Co mohu slíbit a zároveň cítím pro práci jako nejdůležitější: ve všech mých hodinách naplňuji prostor energií s neuvěřitelnou láskou, aby skrze ní všichni přítomní integrovali své léčení a učení na nejhlubších úrovních, ve všech vrstvách. Mým životním smyslem je probouzet jak v sobě i v ostatních skutečnost a žít ji. Moje velká oddanost inspirovat, aby každý probudil a přijal svůj největší potenciál a jedině tak mohl žít svůj příběh. Naše vědomí je pole nekonečných možností, zdroj neomezené tvořivosti. Když z tohoto místa neomezené energie žijeme, je to mocné a skutečné. 

Plán našich setkání:

27.11./4.12./11.12./18.12./ 8.1./15.1./ vždy od 20 hodin. V mezičase vánočních svátků uděláme jedno setkání, kde se pozdravíme a podpoříme energii skupiny, bez práce, možná krátká meditace, podle nálady jaká v ten den bude. Toto setkání nemá zatím datum a je bonusové, tedy domluvíme se společně. Čas na pauzu mezi 4-5 setkáním, je nastaven pro integraci. Mnoho věcí se děje v době, kdy pracujeme, je potřeba dát tělu i volný prostor a protože je to velmi silné období, přelom roku, období konců a nových začátků, tak budeme k sobě laskaví, není kam spěchat. Budete pozorovat, jak umíte plynout v čase.

Už teď, v momentu, kdy se rozhodnete k přihlášení, si možná všimnete, že se věci začnou hýbat. Jak uvnitř, tak navenek. Je to započatý proces, je to v pořádku, svým rozhodnutím jste udělali první krok,  signál, že chcete se otevřít léčení, uzdravovat a kultivovat to nejlepší v sobě a očistit se od starého, co již neslouží.  Čistit se bude nejen vy, ale i vaše nejbližší okolí. 


Po dobu kurzu, i po jeho skončení, jsem vám k dispozici pro případné pocity ke sdílení, či konzultace.


Cena tohoto online kurzu: 6 x 90 minut  je 900,- Kč*


Těším se na Vás, náš společný čas, i společné plynutí

Celým kurzem vás provedu já, Marcela Magdaléna 

                                                    Přihlášení* cena je akční pro letošní kurz. Další začínající v příštím roce bude cena tohoto ONLINE kurzu 1200,- Kč