Vnitřní klid a mír

Meditace je cestou ticha a oddanosti tichu, které v nás stále přítomné je. Přikloněním se, k tomuto přítomnému okamžiku a ponořením se, do vnitřního ticha, pak sílí v každé části našeho života. Vítejte, v tomto meditačním online setkávání!

Zatímco meditace je učení se tělesnému klidu, je cestou ticha, bdělá pozornost ve svém těle je základem k umění ve svém těle Být. 

Proto tento cyklus setkání obsahuje:

⧽ 21 ranních setkání pro Meditaci  

⧽ 3 večerní setkání pro relaxaci a cvičení bdělé pozornosti


Sami, jedině vlastní zkušeností nalézáme právě v tichu pokoru, soucítění a porozumění, jež potřebujeme k růstu vlastního ducha.

Pokud cítíme svoji mysl unavenou, tělo bezduché, odtrženost od sebe .. pokud cítíme cokoliv jiného než klid a radost, harmonii ve svém těle i v životě, nestačí o klidu číst, musíme se k němu vztáhnout. Začít se ztišením a nasloucháním sobě, v nejjemnějších vrstvách svého těla: Je to cesta oddanosti a víry.

 To jediné na samém začátku potřebujeme: Víru, že naše přirozenost je radost a zářivé všeobjímající já. Pojďme se společně, k uvědomění si přítomného okamžiku, jež utváří náš život ve všech vrstvách i sférách našeho života

Meditační kurz "Vnitřní klid a mír" ti přinese nástroj i klíč. Od 1.11. po dobu dvacet jedna dnů se setkáme každé ráno u ranní meditace a dále ři večerní online setkání 7.11., 14.11., a 21.11. s vedeným relaxačním cvičením, kde se ponoříme vědomě do svého těla, v němž učíme se naslouchat, učíme se být. 


Co nás na této společné meditační cestě čeká

Každé ráno 1.11. počínaje, po dobu 21 dnů se setkáme v 6:30 hodin.  Čeká nás 25 minut z části vedené a části tiché meditace, kterou slovem uvedu spolu s mantrou a myšlenkou pro nový den.  Potom se společně ponoříme do ticha až do závěrečného poděkování

Co musíš udělat ty? Nastavit si tento čas pro sebe a s meditací to myslet vážně, jinak to nemá žádnou cenu. Meditace je disciplína a v počátku, nás nejvíce učí především trpělivosti se sebou. 

Online večerní setkání nás čeká vždy v pondělí ve 20 hodin / 7.11., 14.11., a 21.11. 

Tato večerní online setkání budou 45-ti minutová, budou meditačně laděná s cvičením bdělé pozornosti v těle ➝ důležitou částí meditační praxe pro poznání a přijetí sebe ve svých vrstvách jak tělesných, tak jemněhmotných. 

Cena kurzu: 1680,- Kč 

Těším se na ten čas a těším se na každého z vás

Vše, co pro vás tvořím, vzniká v srdci, s vděčností, že děje se..

S láskou

Marcela Magdaléna

Pro osobní meditační cestu jsem připravila 21 video meditací, pro pravidelná setkání vás srdečně zvu do Klubu duševní pohody, kde mnoho meditací i relaxačních cvičení již naleznete