Vibrace lásky


Vše kolem nás a v nás se mění, je důležité si připomínat, že naší nejhlubší vrozenou podstatou je dobro. Že chceme pomáhat a chceme milovat. Umění milovat je vrozené v tom, kdo jsme. Mnoho soustředění na bolest, utrpení prožité či prožívané trauma .. to vše vede k potlačení naděje. Naděje je nedílnou součástí toho, kým jsme, je stejně jako láska a soucit v našem srdci. Cesta k obnovení je otevřít své srdce. 

Léčivý prostor není kniha, kterou přečteme jedním dechem - často máme pocit, že navracíme se znovu a znovu, kdykoli nás naše duše zavolá, abychom ji prozkoumali, transformovali a obnovili. Občas se musíme zhroutit na zem, i nechat se zaplavit tím vším, abychom mohli pocítit štědrost, která byla před nás položena.

Rozpadnout se.

Neuspět.

Vrátit se.

Znovu se pokořit, chceme-li znovu začít

.. být pokorným začátečníkem v umění lásky


Vydejte se se mnou na tuto meditační cestu

Jakmile je obnovena skutečná naděje, promění se vaše realita, odstraní se strach i nejistota z toho co mění se kolem nás i v nás.

Aby se však tato naděje stala skutečnou a silnou silou v životě, musíme ji aktivovat se sebe vědomím. Potom zůstává jen čisté vědomí, toho, kdo jsme. Jen z čistého dobra a lásky lze šířit léčivou a povznášející vibraci do světa. Nejen lidé, ale Země tuto vibraci potřebuje a v každém z nás tato síla k uzdravení je. 


Náplní kurzu

3x45 minut online meditace /minimálně/

každý týden meditace se záměrem. Meditace bude zhruba 30 minut /minimálně/, 15 minut jsou k podpoře, integraci, popřípadě práci s deníkem

3 x k meditaci na každý týden - slovo/mantra/modlitba/afirmace, pro naplnění záměru a denní praxi

Cena kurzu 480,-  

Přihlásit


Co získáte touto tichou praxí

Prostřednictvím přítomnosti, hlubokého vědomého dechu a světla své jedinečné duše pocítíte, že jste překrásná bytost, jenž může žít život v klidu a harmonii. Ukotvíte se v srdci, odkud jedině přichází síla čistého pramene a z něj budete čerpat a žít. Tato praxe rozvíjí soucit k sobě i ostatním.

Studovat Já znamená zapomenout na Já. Zapomenout na Já znamená tvořit jeden celek s ostatními    -   zenový mistr Dógen

Rozvíjení soucitu k sobě i k druhým a porozumění "ne-Já" se v praxi prolínají

Těším se na Vás a tento posvátný čas

Marcela Magdaléna


Tento meditační cesta může být podpořena a prohloubena další prací na sobě v 

online kurzu Vědomý dotek