LÉČIVÁ SÍLA VĚDOMÉHO DOTEKU

PRÁCE S TĚLEM A JEHO ENERGIÍ

Velkou pozornost v tomto semináři budeme věnovat vědomému doteku a propojení našeho fyzického a duševního těla. Protože naše tělo není jen fyzické a chceme-li cítit radost, je nutnost uvědomovat si tělo jako celek. Tento seminář je sestaven tak, aby mohl být novým vykročením - aby připomněl, že všichni jsme začátečníci v objevování, ale nejlepšími léčiteli sebe samých.  Necháte-li se tímto seminářem inspirovat, dovede vás nejen k vědění, ale především poznání, že pokud naším tělem energie plyne zcela volně, jsme si Sebe-Vědomi. Všichni víme, že pokud se ve svém fyzickém těle necítíme dobře, strádáme již mnohem déle na hlubších úrovních, a zde je důležitá zkušenost jež připomene, že život je stále v nás. V průběhu pěti setkání  projdeme několika technikami. Budeme pracovat s dotekem, dechem, tekutinou i energií v našem těle. Seznámíme se s mapou posvátných bodů a především objevíme a přijmeme díky všem malým zázrakům archetyp léčitele, jež ukrývá se v každém z nás. Cílem veškerého dění bude objevit svoji krásu v té nejjemnější formě, která rozzáří se na povrch.


Co je obsahem tohoto semináře:

Jak pečovat o svoji duševní pohodu - zklidnění mysli bdělou pozorností vlastního dechu 

Vědomá práce v jemnějších vrstvách těla - necháme se inspirovat technikou Continuum movements

Základy samoošetření a práce s energií - seznámení s posvátnými body těla

Úvod do meditace, včetně vedené meditace 


Tento mini kurz jak pečovat o sebe, své tělo je rozdělen do pěti večerů o cca 90ti minutách.  V samém začátku si uvědomíme jak důležité a blahodárné je, mít svoji vnitřní pohodu. Ztišíme se a zjistíme, že hluboce v nás je zakořeněn klid i jemná vnitřní síla. Naučíme se vnímat své fyzické tělo, i v jeho nejjemnějších hloubkách. Budeme pracovat s energií tak, abychom se pomocí několika posvátných bodů propojili se svým emocionálním tělem.  Jednotlivé techniky nám pomohou nejen objevit naše skryté zdroje ale také restartovat samoléčení, což je děj stále-dějící se, pokud dáme tomu vědomý prostor. Jemné techniky, čím hlouběji ve svém těle budeme, budou mizet a nastupovat bude plynutí v moudrosti těla. 

Zjistíme, že dech a vibrace zvuku spolu funguje jako vnitřní dotek. Objevíme opravdu zázraky našeho dokonalého těla. 

Budeme se věnovat orgánům a jednotlivým bodům k nim vztahujících se, seznámíme se s automasáží, což je nejstarší léčebná technika, která nemá nahradit ruce odborníka, ale je velmi jednoduchým prostředkem, jak si udržet harmonii. Udržet si co nejdéle uvolnění i pozitivní náladu. 

Celkově touto péči o sebe můžeme zpomalit stárnutí našeho organismu, i udržet si přirozenou radost, která má pro náš život hluboce blahodárný efekt.

Pokud budete vědět jak pečovat o sebe, s největší laskavostí se budete umět postarat o své nejbližší a  zjistíte jak láskyplný a vzájemný může vědomý dotek být. 

Poznat sebe, mít se rád a přijmout své tělo, znamená splnit svůj životní úkol - cítit a rozdávat lásku jíž jsme


Termín: 8.2. - 8.3. 2021 vždy od 20 hodin

Doba trvání: cca 90 minut / seminář je prožitkový, tedy čas je orientační, ale 90 minut je vždy minimum/

Cena kurzu: 750,- Kč

Tento seminář je přes aplikaci zoom.us, která je volně dostupná, VSTUPENKA vám přijde po přihlášení a je platná po zaplacení na účet.

Přihlásit