Tělo jako příběh 

Seminář pro duševní hygienu

Připomeneme si moudrost našeho těla a také, že to co nás uvolňuje, je odevzdání se Zemi, síle gravitace.

Půjdeme hlouběji a dál, za říši rozumu, spočinout v pocitech plných života a posvátných informacích, kterými září naše tělo 

.. vstoupíme do svého příběhu.

Připomeneme si, jak důležitá je důvěra v tělo, i poznání sebe sama ve vrstvách, z nichž se naše tělo a život skládá. Umění odevzdání se moudrosti těla, otevření se Zemi, která nás relaxuje, i vyživuje ..

Seminář "Tělo jako příběh" je studium Sebe sama, kdy vstupujeme do svého příběhu, prožitkem či zkušeností vycházející z vnitřního zkoumání těla a ducha v somatickém cvičení.  Je to cesta, jak změnit to, jak žijeme naše životy, jak věříme, že naše tělo a mysl spolu vzájemně souvisí. Naše tělo je mnoho příběhů, které známe, ale mnohem více příběhů, které ne a není potřeba je všechny znát, ale najít klid ve všem, co v těle objeví se.

 V tomto našem studiu se ponoříme do krajiny bederních svalů, psoas - velký sval bederní, ne náhodou je nazýván svalem duše. Už z toho samotného faktu, že na něj nemůžeme sáhnout a nelze jej tedy fyzicky opečovat je zřejmé, že jediná možnost jak s jeho uvolněním pracovat, je vztáhnout se vědomou pozorností. Naladěním se na svůj dech a tělo, pomocí jemného pohybu, jenž je vycházející zevnitř za doprovodu vibrace vlastního zvuku, budeme tonizovat, prodlužovat, změkčovat, ale především zvědomovat, tento nejhlubší sval v těle. C našem životě nás provází strach i úzkost a právě tyto emoce se nám ukládají do nejméně používaných míst v těle. V jemném plynutí zvědomíme energetickou masáž: v nádechu s pohybem bránice musí se uskutečnit i protipohyb, kterým je vědomí svalů pánevního dna včetně zapojení hlubokých spodních břišních svalů a psoas.. 

Seminář je připraven tak, aby byl samo-direktivní. Tedy jste vedeni k uvědomování si moudrosti svého těla. Práce je jak vzdělávací, tak terapeutická a její benefity jsou od poznávání sama sebe, přes uvolňování fyzického napětí až po klidnou mysl. 

Naše tělo je plné emocí a díky nervovému systému, který prochází skrze svaly, orgány a ještě jemnější energetický systém, se emoce ukládají do jednotlivých částí těla, kde se koncentrují. Jedná se většinou o části těla, která člověk nejméně používá. Je důležité tato místa probudit, obnovit jejich funkčnost, vyčistit, zbavit tak tělo potlačených emocí a objevit v sobě přirozenou radost, jež odkrývá se ve vrstvách...


Co je obsahem tohoto semináře:

Seznámení s anatomií a teorií ve zkratce. 

Somatické cvičení inspirované Continuum movements - osobní prožitek je pro praxi nejdůležitější  

Objevení léčivé "síly" v jemném pohybu ・v rezonanci vlastního hlasu ・v rytmu vlastního dechu

Kurz je počátkem pro vaši osobní praxi, popřípadě společnou v navazujícím kurzu Zázrak v nás 


Termín: 7.3. od 17 hodin

Délka trvání semináře: 3 hodiny 

Cena: 590,- Kč

Tento seminář je přes aplikaci zoom.us, která je volně dostupná, VSTUPENKA vám přijde po přihlášení a je platná po zaplacení kurzu na účet. Do poznámky u přihlášení prosím zadejte emailovou adresu, abych Vás mohla kontaktovat. Děkuji a těším se na Vás!


Těším se na Vás a naše společné plynutí

Marcela Magdaléna