Program pro firmy


Nabídka pro firemní relaxační program formou webináře, či workshopu

Pojítkem šťastného života je pocit klidu.

Prvním krokem ke změně je v uvědomění si, že klid v nás stále je, že ho není potřeba vytvářet. Další fází je naučit se pracovat se svými emocemi, které neklid vyvolávají, čímž hluboký vnitřní klid překrývají.

Chceme-li mít klid ve světě vnějším, musíme se nejdříve ponořit, do klidu vlastního.

Jednoduché techniky a nástroje k obnovení rovnováhy a harmonie zde jsou, je však potřeba chtít na sobě pracovat a do života je zařadit.

Mohu nabídnout jednoduchý vhled, jakou cestou se můžeme vydat a společně pracovat na klidovém programu pro Vaše kolegy.

  • Prostřednictvím workshopu ve vašich firemních prostorách, či formou online setkání

Mindfulness - meditační technika všímavosti, jež vede k vnímání sebe, je počátkem, jak si uvědomovat své vlastní vzorce chování. Práce s vědomou pozorností a dechem zklidňuje tělo a především neklidnou mysl. Může být jedno i více setkání, lze připravit jako trénink.

  • Formou workshopu ve vašich firemních prostorách

Meditace s mandalou - kreativní činnost, kdy v sobě otevíráme skrytý potenciál. Každý člověk je tvůrce, tato vlastnost je v nás často potlačena nejen kritikou zvenčí, ale mnohem častěji, našim vnitřním kritikem. Kreslení mandaly je druh meditace, kdy je možné zbavit se právě těchto pocitů, že něco neumíme, nedokážeme, vnitřní kritik ztrácí na síle a přirozená kreativita v každém z nás se pak promítá i do celého života. Není to o tom, jak dokonalý ten obraz je, ale o samotné odvaze a síle dovolit si to. Malování mandal, zklidňuje mysl a právem se řadí do art terapie. Dokonalost je v procesu, odevzdání se mu s vírou v nejlepší výsledek, kterého jsme schopni dosáhnout právě teď.


V případě zájmu neváhejte mě kontaktovat. Program upravuji podle vašich potřeb a možností a s tím i související ohodnocení. Pište prosím na: marcelamasopustova@gmail.com

Těším se, na naši případnou spolupráci 

Marcela Magdaléna