Po spirále času

Pro změnu emočních schémat bývá užitečné, když porozumíme tomu, za jakých konkrétních okolností schéma vzniklo. Najděte si klidné místo a dopřejte si toto cvičení, ve kterém se ve vzpomínkách vracíme do dětství a učíme se zaujímat k sobě i druhým nový postoj. Jiný, než jsme měli jako děti .. 

Vedené cvičení