Meditační večery v Plzni

Chvilka pro to Být. Být v kontaktu se svým vnitřním obrazem, který jediný umožňuje poznání sebe sama v tělesném smyslu, stejně jako jeho vnitřní existenci.

Mnozí z nás již vědí, a také cele cítí, že jednou ze základních potřeb své existence je péče o své tělo. A tak se učíme... Učíme se pečovat

♥︎

Není to vždy jednoduchá cesta, cesta k harmonickému a vědomému bytí vyžaduje práci, vůli, čas, studium a učení vnímat se z pohledu nejen fyzického. Existují různé nástroje, všechny však pojí náš vlastní Dech.  Vibrace vlastních zvuků v tělesném klidu i jemném pohybu, léčivé tóny křišťálových mís, to vše společně nás umí dovést do jemných vrstev a úrovní, o kterých jsme neměli ani tušení. Je to posvátná chvíle spojení sama se sebou, kdy lidské vědomí se propojí s vnitřní moudrostí, inteligencí a buněčnou silou. Je to Moudré Já, které řídí nevědomé, tělesné a samočinně probíhající procesy. 

Meditace provázené jemnými zvuky křišťálových mís pomáhají uvolnit se, cítit se klidně a zároveň se zbavit pochybností a strachu. Jejich vibrace jsou klíčem k pocitu bezpečí a jistoty, pocitu, že vše je v pořádku. Podporují vědomí vlastního těla a vnitřní sílu. Jemné vibrace, které svým jemným pohlazením jemně čistí uvízlou energii, zároveň dodají posvátnou energii, jež umožňuje poznání dokonalé harmonie.


Jemné techniky nás budou provázet "Krajinami svého těla":

⧽ Meditace

⧽ Dechová cvičení 

⧽ Rozvíjení všímavosti

⧽ Spočinutí ve zvukové lázni křišťálových mís

Vibrace zvuků jemně prostupující tělo v jeho uvolnění, je hluboce léčivý proces. 

Je to Boží dotek ..

.. jak víme, jediné ruce které má, jsou ty naše .. je mi velkou ctí propůjčit své srdce i ruce, aby mísy mohly znít.

♥︎

Meditační setkání se koná v Ateliéru Spiritualita v Plzni, Rosseveltova 15 (ve dvoře)

Nejbližší termín 30.3. od 17:30 do 20:00 / Cena 555,- Kč /


Těším se na Vás, i náš společný čas

Marcela Magdaléna


Co vám tento čas může přinést


Osvojení vnímání těla z nové perspektivy - prostor

Napojení na léčivé síly - inteligenci

Objev, jak hluboce léčivá a blaho-dárná je jemná síla zvuků - jemnost

Proměnu omezujících přesvědčení, pocitů založených na studu a strachu - důvěru

Naslouchání intuici - moudrost

Svolení být, kým doopravdy Jste - jedinečnost


Jsem si jista, že každému přináší pokaždé přesně to, co má

Pro koho jsou setkání určená


⋆ Pro každého kdo ví, že čas věnovaný sobě je tou nejlepší investicí 

⋆ Pro každého, kdo cítí, že chce odstranit svá omezující přesvědčení, pocity založené na strachu a myšlenkové procesy, které brání žít život v harmonii a radosti