Mé zdraví, je má přirozenost

Milí moji dovolte mi pozvat vás k dalšímu společnému večeru. Naším záměrem bude jediné: Napojit se na proud života v nás hluboce zakořeněný .. a být v důvěrném styku se svým zdravím .. 

Pozornost sama o sobě má velkou moc a ta odněkud pramení. K tomuto prameni se dostaneme tím, že k němu obrátíme pozornost. Neboli obrácená pozornost na pozornost .. Mocné .. 

Večer bude zhruba 90 minut meditačního cvičení, uvědomování si Sebe a svého vnitřního pramene, skrze který můžeme otevřenou pozorností vyživovat své tělo. Nabít tak energii, kterou díky okolnostem a energii vnější lze lehce ztrácet, pokud nemáme dostatečně obranné mechanizmy. Je to práce na více hodin a chce to trénink, ale i občasné zastavení, může být milým "energetickým nápojem" 

Naše setkání proběhne opět přes aplikaci zoom, a k přihlášení stačí jen vyplnit svoji emailovou adresu, na kterou Vám zašlu vstupní heslo do tohoto virtuálního, relaxačního pokojíčku

Těším se na vás 

V neděli 14.3. ve 20 hodin