Harmonizuji, ladím se   

a vedu své tělo k uzdravení


Dovolte mi pozvat vás ke třem setkáním, v nichž se projdeme krajinou svého těla. V období jara, v čase obnovy i vzkříšení, a růstu, je nejlepší doba pro harmonizaci těla, k souladu těla a duše.  Harmonizovat budeme pomocí jednoduchých nástrojů, jako je náš dech, hlas, zvuk, jemný pohyb vycházející zevnitř, vědomí posvátné geometrie a posvátných bodů těla.        Těším se na vásPrvní setkání 1.4. ve 20 hodin - 90 minut

Meditační setkání - život je dech, s každým nádechem přichází nová síla, energie. Dech ve své přirozenosti, jedinečnosti, stejně jako každý z nás jedinečný je. Každým momentem, vteřinou i oka-mžikem, každým nádechem i výdechem můžeme vyživovat své tělo. Jediné, co je k tomu potřeba, je zvědomění tohoto umění, které ukrývá se v každém z nás.

V tomto setkání nás čeká vedená marma meditace, velmi povzbuzující, energetické cvičení s pozorností vztahující se k posvátným bodům těla.

Dále potom, v uvolněném těle budeme pracovat s oblastí srdce. Učit se zpracovávat věci, jež se nás hluboce dotýkají.

Celých devadesát minut bude nejen hlubokým uvolňováním fyzického, ale i emočního napětí.

Druhé setkání 8.4. ve 20 hodin - 90 minut 

Setkání se Sebou, skrze vědomý dotek - v každé dlani je skrytý dar. Energie srdce, přesto, že proudí po jemné nitce, má ohromnou sílu i potenciál k opravení. Toto setkání bude hýčkající doslova.

V doteku vnitřním, díky svým dlaním a pozornosti vztahující se k bodům opečujeme posvátnou vertikálu.

Potom si dopřejeme dotek hýčkající jak uvnitř, tak navenek. Harmonizaci těla ošetřením páté čakry, skrze dotek a stimulaci jejích šestnácti marma bodů, které se nacházejí v obličeji. Tedy připravte si na toto setkání, i svůj oblíbený olejíček. Uvařte si čaj, zapalte svíčku a těšte se.

Pátá čakra, je úzce spojena s naším sněním. Díky její harmonizaci se rozpouští nezpracované emoce, tím přichází hluboké uvolnění na celém těle a díky tomu klidný, výživný spánek.

Třetí setkání 15.4. v 19 hodin - 120 minut

Jemná síla zvuku - praxe inspirovaná učením Continuum movements. Tělo je ten nejkrásnější chrám. Je jako ozvučná skříň, kterou se zvuky nesou. Každý orgán, každá buňka našeho těla se ladí na vibraci zvuků. Nejen mantry, ale i jemné prvotní zvuky dokáží probouzet naše těla v těch nejjemnějších vrstvách, díky vodě, která je obsažena v každé jedné buňce našeho těla. Dopřejeme si malou zvukovou lázeň a ponoříme se do vlastních hloubek s jasným záměrem: v klidu být a přijmout vše, co objeví se.  Každé tělo nese známky nemoci, traumat fyzických, či emocionálních, vědomých, či nevědomých. Vždy je v něm však tolik zdraví, že změnou svojí pozornosti na zdraví a díky víře v tělesnou moudrost a dar k sebe-léčení můžeme prožívat zázraky. Naše tělo je zázrak, tak pojďme si ho prožít a nechme jej zářit. 


Termíny našich setkání:  1.4. ve 20h, 90 minut / 8.4. ve 20h 90 minut/ 15.4. od 19h 120 minut/ 

Cena online kurzu: 690,- Kč

Po dobu kurzu, i po jeho skončení, jsem vám k dispozici pro případné sdílení, či konzultace.

Těším se na vás i naše společné plynutí

Marcela Magdaléna