Emoční tělo

07.03.2022

Součástí našeho života jsou emoce, které ovlivňující kvalitu života a jeho prožívání. Je naší výhodou, pokud umíme s nimi zacházet.


Emoce zásadním způsobem působí na naše vztahy, naši komunikaci, a pokud dlouhodobě negativní emoce potlačujeme nebo máme snahu je ignorovat, mohou mít vliv i na naše zdraví. Prvním dobrým krokem ke změně je, uvědomit si, že i když nám svým způsobem škodí, zároveň jsou poslem informací, které nás upozorňují, kde potřebujeme udělat ve svém životě změnu pro to, abychom žili spokojeně a v harmonickém vztahu. Jak se sebou samými, tak i ostatními

To, co nás ovlivňuje jsou emoční vzorce, které bývají v našem těle hluboce uložené: jedná se o vzorce chování, myšlení, naše přesvědčení, vzorce, které jsme získali v období svého dětství. Jsou uložené v podvědomé mysli, prožíváme je však ve fyzickém těle, neslouží našemu růstu, a často dokonce sabotují naše snažení o změnu. Existují moderní metody, které pomáhají vědomě s tímto pracovat, stejně jako metody starověké, které i dnes jsou vědecky uznávány.

Na svou cestu ke klidnému a radostnému bytí vybrala jsem cestu TM meditace, techniku starou tisíce let vycházející z védského učení Mahariši Maheš Jógi a Všímavost těla, dnes známou jako mindfulness a v neposlední řadě práce s tekutinovým tělem inspirovaná Emily Conrad

Všechny tyto metody mi pomohly a staly se neodmyslitelnou součástí mého každodenního života. Nabízím seznámení s nimi i doprovod vaší praxí, pokud cítíte, že potřebujete najít cestu ke svému klidnému středu.

Pro samý začátek, pro to začít hned teď, pokud cítíte neklid, zvu vás  k malému zastavení

 Uvědomění

Pokud máte pocit, že se opakovaně dostáváte do negativní energie, negativní myšlenky, přesvědčení nebo neharmonického pocitu, zastavte se a dýchejte.

Uvědomte si svůj dech a dejte si záměr "vrátit se do svého středu"

Pozorujte svůj nádech a výdech, nijak ho neměňte, jen dovolte tělu přirozeně dýchat a pozorujte, jak se dech skrze pozornost proměňuje, zklidňuje a stejně tak i vaše mysl ztišuje. Dopřejte si v tomto nějaký čas jen tak být.

Dalším krokem je převzít odpovědnost

Být odpovědný sám k sobě znamená, že budete k sobě upřímní v tom, jak se projevujete.

Často si myslíme, že je to ten druhý, kdo nás nutí cítit se tak, jak se cítíme - a přesto jsou to vaše pocity uvnitř vás.

⧽ Důležitá je Komunikace

Ptejte se: "Která část ve mně potřebuje nyní moji pozornost" dejte si prostor a všímejte si jak vás to přivádí do mocného místa do vašeho středu.

Když jste schopni komunikovat způsobem, který vás udrží ve svém středu, pomůže vám vyjádřit, co cítíte, a také vás to podpoří při naplňování vašich životních potřeb 

Komunikujte sami se sebou, zeptejte se: "Vytvářím očekávání, nesděluji je a očekávám, že bude splněno?" ...  k vědomé komunikaci se sebou samým, použijte následující 

"Cítím ......

Chci cítit a tvořit ......

Chci to vytvořit, protože ......

Zvládnete to a bude mnohem snazší pro Vás, komunikovat ze svého středu i s ostatními, zkuste: "Zvu vás, abyste se mnou láskyplně komunikovali, abychom mohli společně vytvořit ... "


 Zvu vás, můžete se připojit k pravidelné praxi pro meditace i jemnou praxi, v níž učíme se nechat život proudit Vstupte

Přeji klid do Vašich srdcí a spokojenost do vašich životů.

MM