Křišťálový večer

Přítomnost naše a taky Duch kakaa, jež srdce otevírá. Hluboké ponoření do vibrace vlastních zvuků v tělesném klidu i jemném pohybu, a léčivé tóny křišťálových mís nás umí propojit s vnitřní moudrostí, i inteligencí těla na buněčné úrovni

Meditace je prosté otevření srdce, bytí nabité nekonečnou Boží láskou, nevyčerpatelným soucitem, všemohoucí něhou a uzdravujícím odpuštěním

Meditace provázené jemnými zvuky křišťálových mís pomáhají uvolnit se, cítit se klidně a zároveň se zbavit pochybností a strachu. Jejich vibrace jsou klíčem k pocitu bezpečí a jistoty, pocitu, že vše je v pořádku. Podporují vědomí vlastního těla a vnitřní sílu. Jemné vibrace svým jemným pohlazením čistí uvízlou energii a zároveň dodají posvátnou energii, jež umožňuje poznání dokonalé harmonie. 

Obsahem setkání budou jemné techniky: 

⧽ Meditace

⧽ Dechová cvičení

⧽ Rozvíjení všímavosti

⧽ Spočinutí ve zvukové lázni křišťálových mís

Je to hluboce léčivý proces, prostor a čas.

Je to Boží dotek.

.. a jak víme, jediné ruce které má, jsou ty naše .. 

Jako vždy a ve všem mém konání, je mi velkou ctí propůjčit ty své, stejně jako držet prostor nasycený čistou láskou

Nejbližší termín / 19.5. od 17:00 do 19:30 

 Odměna za provázení a podpora prostoru: 555,- Kč 

Meditační setkání je:  Rooseveltova 15, Plzeň

 V mém komorním prostoru pro komorní společnost