Semináře pro duševní hygienu a sebepoznávání

  Jak málo a přitom moc můžeme udělat pro harmonii těla a duše

Vše co v seminářích sdílím a snažím se předat, je z mého učení, a mnoha hodin osobní praxe a zkušenosti. Síla vědomého doteku, práce s energií pro udržitelnost harmonického těla - vědomého Bytí

Mým přáním je poskytnout prostor k tomu, aby každý mohl skrze vlastní zkušenost a prožitek pochopit, že naše tělo je ten nejkrásnější chrám a zaslouží si péči. 

Aby každý objevil, že hluboký klid, i vnitřní síla v nás je stále přítomná. Stejně jako Ticho, které má své hloubky i výšky, to ticho co umí vyvolat husí kůži na těle, jako nejkrásnější symfonie, protože ticho není nula!

Ticho jsi TY!

Aktuální semináře pro nejbližší období najdete v termínech akcí

 Ke kořenům - setkání pro ženy

Setkání pro každou ženu, která cítí potřebu spočinout v bezpečném prostoru nasyceném láskou a posílit tak pocit bezpečí ve svém vlastním těle. Navázat vztah a otevřít se své vlastní moudrosti. Jak se jednou dotkneme, není již zapomenuto ..  více

Ke kořenům - druhá část

Vnímáním Sebe v tělesné formě, jež prolíná se s duševním až přesahuje tělo. Propuštěním toho co již neslouží a přijmutím svých přirozených kvalit, dá se hluboce žít vděčnost za život v jeho proměnách i celistvosti. Vnímám dech života, vnímám svoji existenci. Ctím svoji cestu .. více


Krajinou svého těla

Hluboké ponoření do říše tělesných pocitů. Nové způsoby vnímání vlastního těla a jeho pohybu nás povedou na skutečně intimní cestu k sobě.

Spíše než učit se, budeme vzpomínat na vše, co je v nás přítomné... po šesti letech, kdy je tento kurz stále oblíbeným mezi všemi, i tento kurz, se životem transformoval a přichází jeho roční  verze - Kolo roku

  Kudy zhruba tato cesta vede .. dočtete se ZDE


Léčivá síla vědomého doteku

Seminář je sestaven tak, aby mohl být novým vykročením na Cestu k Sobě 

Je velmi důležité zažít zkušenost, jež připomene, že život je v nás. Cílem veškerého dění bude zapomenout na pocit nedokonalosti, či neznalosti, který jen snižuje naše Sebe-Vědomí a objevit svoji krásu v té nejjemnější formě. Vzpomenout si na umění i moudrost, jež je v hloubi nás uložená.  Více o programu celého dne ZDEDuševní hygiena - Tvůj rituál

Existuje řada užitečných rad pro životní styl, ale pouze vy sami si ho můžete přizpůsobit tím, že upřednostníte věci, na nichž vám záleží nejvíce - proces, kterým to začíná, je především Sebe poznání.

V pravidelných setkáních vstupujeme do prostoru Zdraví, jež je v těle vždy přítomné, nikdy nebylo ztraceno. Krůček po krůčku přibližujeme se k vlastní Esenci, Zdraví, Celistvosti. Práce vychází z moudrosti těla, stačí mu dát důvěru a nechat se jím vést .. více 

Všechny semináře jsou připraveny tak, aby vycházely z vás samých, jsou samo-direktivní a hluboce prožitkové. Jedná se o proces, ve kterém jste vedeni k uvědomování moudrosti svého těla. Práce je jak vzdělávací, tak terapeutická a její benefity jsou od poznávání sebe sama, uvolňování fyzického napětí až po zotavování se z fyzických i emočních traumat.

Jedním z výsledků této praxe je důvěra v sebe. Učíme se být kreativní v mnoha oblastech, léčíme se somatickým pohybem, tvoříme z osobní vnitřní síly a proměňujeme svůj život ve skutečný

  Nahlédněte ještě níže, jaké programy jsem pro vás připravila pro vaši osobní praxi, v klidu svého domova. 

Cesta do nitra - Svatyně duše

Cesta relaxace a energetického přeprogramování, umožní obnovu a znovupřijetí šťastných vlastností, jež jsou nejhlubší naší přirozeností. Díky oduševnělému vzpomínání prostřednictvím meditačních cvičení se naladíte na frekvenci hluboké lásky, objevíte své Zářivé Já, zdroj vnitřní síly. 

Tato cesta spočívá v rozvoji a učení všímavosti (mindfulness), bez níž nelze dosáhnout vnímání života jako daru .. více  

Meditační cesta  - 21 meditací

Ticho obsahuje potenciál pro všechny zvuky a tedy i mechaniku pro veškeré léčení. Mantry jsou vibracemi, které berou vaše vědomí na vnitřní cestu pryč od aktivity, dokud nezískáte přístup do pole čistého ticha a nekonečných možností. 

Skrze tělesný klid přichází vzpomínka na Celistvost, zdraví a harmonie se začíná obnovovat ve všech úrovních vašeho života. Přijměte pozvání na  ..více