Já a voda

... v okamžiku, kdy vstoupím do té řeky, nejsem už stejná. Změní se mé pocity, změní se mé myšlenky, mé tělo mění teplotu.. A stejně tak i řeka už není stejná .. 

Voda je element, který v mém/našem životě hraje velkou roli. Je mým průvodcem i léčitelem. Je známo, že z více jak 70% jsme voda a také, že charakter vody se mění podle okolí, které na ni působí je proto přirozené, že i naše mysl, naše emoce zkrátka to jak se cítíme ovlivňuje všechnu vodu v nás a přijmeme-li tyto fakta, která prostě jsou a díky výzkumům jsou pro naši hlavu přijatelné a ponoříme se do vlastních vod, prací sám na sobě budeme opravdu čistou krásou. Voda nese od prvopočátku časů, miliardy let veškerou informaci tohoto světa. Moje mnoho let oblíbená terapie ve vodě, mě dovedla jednoho dne k nutkavé touze pochopit to. A tak jsem došla k úžasné práci Emilie Conrad a její technice Kontinuum movements. Velmi jednoduše řečeno k technice, kdy důvěra v moudrost vlastního těla a vědomí, že jsem voda, stačí dál už jemným pohybem, hlasem a dechem proniknout do hlubších vrstev těla od kostí, svalů a šlach až po tekutiny v nás obsažené. Přijmeme-li, že všechna voda je prostoupená vším a věčným koloběhem života plně živá dojdeme k moudrosti bytí. Neodpovíme si zcela jen tímto na otázku, kde jsme se zde vzali ani na hlubší význam člověka jako takového, ale pochopíme dost na to abychom své myšlenky měly jasnější. Dost na to, abychom měli touhu potom, že každá naše myšlenka bude čistá a díky věčné výměně a koloběhu prosákne do našeho nejbližšího okolí a dál a mnohem dál. Pochopíme dost na to, že pohyb je tvůrčí energie a Živá voda je základem naplněného živého bytí. Aby byla naše voda živá, musí mít i naše plné vědomí. Práce s vlastním tělem, pomocí techniky Kontinuum movement je pro mě nejkrásnějším postupným odkrýváním jednoho velkého tajemství života. Málo tančím, přesto, že tancování mě od malinka bavilo, ale myslím, že svůj jedinečný tanec jsem našla právě v této praxi. Neboť jak říká sama Emilie Conrad: "Tato choreografie, tento proud tekutiny funguje podobně jako význam pupečníkové šňůry, je to zdroj bio kosmické výživy. Pokud se odřízneme od této výživy, jsme odcizeni od veškerého toho, co nám poskytuje".

Mé semináře Duševní hygieny, jsou mojí vlastní praxí, která dříve byla vycházející z naslouchání svému tělu, což mi je přirozené a vlastní. Moje láska k vnímání těla a mým klientům přivedla mě až k dalšímu, hlubšímu učení, abych dál mohla předávat zkušenost. Cítím vděčnost, že dovedla mě touha dělit se až sem.

Všechny formy pocházejí z vln, které jsou tvarovány tekutými osudy ...

Vnitřní život zůstává věrný jeho vodnaté matce

Emilie Conrad