"Tělo jako příběh"

aneb
DUŠEVNÍ HYGIENA JAKO KAŽDODENNÍ RITUÁL

V předešlém semináři "Ve vlně proudu života" jsme si připomněli moudrost našeho těla, a také to, že co nás uvolňuje, je odevzdání se síle gravitace, tedy síle větší, než jsme my sami. Jak důležitá je důvěra v tělo a poznání sebe sama ve vrstvách z nichž se skládá. Umění odevzdání se tomuto fluidnímu prostoru a inteligenci a otevření se Zemi, která nás vyživuje a jíž jsme součástí. Pojďme společně hlouběji a dál ..

V semináři "Tělo jako příběh" budeme pracovat na stejných principech. Studium Sebe sama, prožitek či zkušenost vycházející z vnitřního zkoumání těla a ducha v somatickém cvičení, je zároveň cesta, jak změnit, jak žijeme naše životy, jak věříme, že naše tělo a mysl spolu vzájemně souvisí. Stáváme se tím zodpovědnější nejen za své tělo, ale i úplné Bytí. Naše tělo je mnoho příběhů, které známe, ale mnohem více příběhů, které neznáme. V tomto pokračování našeho studia se proto ponoříme do krajiny bederních svalů, který ne náhodou je nazýván svalem duše. Naší základní emocí je strach, ať již strach ze smrti, či se jedná o podmíněný reflex k sebeobraně z pocitu strachu. Strach i úzkost se nám ukládají do nejméně používaných míst v těle a jedním z nich je psoas. Už z toho samotného faktu, že si na něj nemůžeme sáhnout, nelze jej masírovat, je zřejmé, že jediná možnost jak s ním pracovat je somatická. Vlastním naladěním se, pomocí jemného pohybu, jenž je přirozený, vycházející zevnitř, za doprovodu vibrace zvuku a v rytmu vlastního dechu, budeme tonizovat, prodlužovat a změkčovat, ale především zvědomovat, tento nejhlubší sval v těle, aby byl zpět ve své přirozenosti. Při správném použití dechu je při nádechu stlačena bránice směrem dolů, což masíruje vnitřní orgány v této oblasti. Aby však k takové akci mohlo dojít, musí se uskutečnit protipohyb, kterým je zapojení svalů pánevního dna a zapojení hlubokých spodních břišních svalů včetně psoas, který stačí pokud je zvědoměn a potom už jen odevzdat se moudrosti těla, které ví. Seminář je připraven tak, aby byl samo-direktivní. Tedy jste vedeni k uvědomování si moudrosti svého těla. Práce je jak vzdělávací, tak terapeutická a její benefity jsou od poznávání sama sebe, přes uvolňování fyzického napětí až po klidnou mysl. 


Co je obsahem tohoto semináře:

Seznámení s anatomií a teorií ve zkratce. 

Jak důležitou funkci má psoas v systému jógy.  Jeho důležitost k zapojení a aktivaci energetického systému (čakry) a proudění energie. 

Somatické cvičení inspirované Kontinuum movements - osobní prožitek je pro praxi nejdůležitější  Objevení léčivé "síly" v jemném pohybu ・v rezonanci vlastního hlasu ・v rytmu vlastního dechu


Naše tělo je plné emocí a díky nervovému systému, který prochází skrze svaly, orgány a ještě jemnější energetický systém (čakry a nádi) se emoce ukládají do jednotlivých částí těla, kde se koncentrují. Jedná se většinou o části těla, která člověk nejméně používá. Proto je důležité tato místa probudit, obnovit jejich funkčnost a tím vyčistit a zbavit tělo nevyřešených emocí a bloků. Odkrýt v sobě přirozenost, radost a vnitřní jemnou sílu, jež se obnovuje ve vrstvách...


Délka trvání semináře: 3 hodiny 

Cena: 750,- Kč

Aktuální termín:  14.6. od 10 - 13 hodin

Místo konání: Vnímej své tělo, Vyšehradská 43, Praha 2

Tento seminář je komorní, proto rezervace je nutná a platná po zaplacení na účet.


Těším se na Vás a naše společné plynutí

Marcela Magdaléna