Marma péče

  Stimulace bodů, kde se mysl a tělo setkávají

Celotělová Marma péče
Celotělová Marma péče

Jedná se o jemnou práci s Marma body, která probíhá v tichosti.

Co Vám o Marma terapii mohu říci já Marcela Magdaléna:

Součástí Marma terapie je naladit se na energii přijímajícího a komunikovat s tělem v jeho nejjemnějších vrstvách. Marma body jsou velmi vnímavé a citlivé, proto je potřeba se k nim emocionálně vztáhnout, být s nimi a to v průběhu celého opečování. S každým Marma bodem se pozdravím a s každým se rozloučím v momentu, kdy cítím, že vše je v rovnováze a souladu. Upřímně miluji tuto tichou komunikaci mezi námi. Je úžasné, když .. více

Péče v oblasti hlavy a obličeje
Péče v oblasti hlavy a obličeje

Tato úžasná Marma masáž kombinuje dvě techniky.

Ošetření Marma bodů obličeje a uvolnění trojklanného nervu. Je to moc příjemná kombinace, kdy ošetření Marma bodů je jemná technika, díky níž dochází k uvolnění zadržené energie v jednotlivých bodech. Na straně druhé je tady uvolnění trojklanného nervu (největší hlavový nerv), který přenáší veškeré informace a zároveň i stres do hlavy a zbytku těla. Tato část masáže je s větším tlakem, ošetřením tohoto nervu pečujeme o zrak, čich, sluch, dásně a zuby .. více 

Harmonizace MarMa dotekem
Harmonizace MarMa dotekem

Hluboké, harmonizační opečování těla v jeho tělesných i jemněhmotných vrstvách. 

Naše tělo je moudré a má úžasnou, až zázračnou schopnost samo léčení. I pokud nás nikdo neučil naslouchat jeho potřebám, neznamená to, že jsme této schopnosti zbaveni. Je to proces stále dějící se. Neexistuje jedna cesta, existuje mnoho cest, nejdůležitějším počátkem je bod nula, neboli klidové místo. Odtud se aktivují léčivé zdroje, které již nejsou nijak uchopitelné. Přirozeně proudí, jsou.. síly jež nás utvářejí.

 Krok za krokem blížíme se vlastní Esenci, Celistvosti.  .. více

O Marma terapii z odborné literatury

Terapie Marma - Stimulace bodů, kde se mysl a tělo setkávají

Protože v každé buňce je inteligence, mysl a tělo se setkávají všude, nejen v mozku. Jakmile ve skutečnosti jednou odstraníte fyzickou masku, buňka je opravdu uzlovým bodem mezi hmotou a vědomím, stanicí, kde se kvantově mechanické tělo a vnější svět protínají. Některé uzlové body jsou však důležitější než jiné. Ájurvéda využívá určitých vysoce citlivých bodů na kůži. Existuje 107 těchto marm, jak jsou nazývány. Přestože jsou pro oko neviditelné, jsou marmy dosažitelné pomocí hmatu a jsou považovány za určující pro udržování rovnováhy v celém těle. 

Masážní technika nazvaná terapie marma, tyto body stimuluje.

Stimulováním marmy je možno oživit spojení mezi vědomím a fyziologií. Poněvadž marmy nejsou povrchové, ale pronikají hluboko do systému, mohou být stimulovány mentálně. Marma masáž oživuje všechny marmy, ale obzvláště tři "velké marmy" umístěné v oblasti hlavy, srdce a dolního břicha. Tyto neleží na povrchu kůže, a musí být stimulovány tím, že jdeme přímo do kvantově mechanického těla. Jsou také marmami, které chceme stimulovat nejvíce, protože mají silný vliv na menší marmy.

Marmy jsou přesně zmapovány podle místa a funkce, což je podobné, ale ne stejné jako meridiány zmapované čínskou akupunkturou. Terapie marma je starší a pravděpodobně je jejím přímým předchůdcem. Marmy musí být nalezeny zkušeným okem, jelikož se liší nepatrně od člověka ke člověku...

O marma masáži v souhrnu:

Slovo marma pochází ze sanskrtu, starověkého jazyka Indie a v překladu znamená tajný, citlivý.

Marma body jsou propojeny skrze nervy s čakrami, jsou důležitou spojnicí při léčení fyzického i emocionálního těla.

Marma body propojují naše tři energetická těla, vzájemnou výměnu energií a informací mezi nimi:

 • fyzické tělo: kosti, svaly, vnitřní orgány (vše viditelné, vše, na co si můžeme sáhnout). Zde se odráží naše zdraví, vitalita a realizace v hmotném světě.
 • emocionální (astrální) tělo: emocionální tělo je tvořeno emocemi, pocity a myšlenkami. Jejich kořenem jsou naše přesvědčení a vzorce chování.
 • kauzální tělo: energetický systém čaker (marma body jsou propojeny s čakrami skrze nádí, nervy a konkrétní marma body), naše vyšší já, intuice.

Kromě jiného má marma masáž tyto účinky:

 • harmonizuje funkci vnitřních orgánů
 • je hluboce uvolňující (snižuje hladinu stresových hormonů)
 • podporuje správnou funkci všech tělesných systémů (nervový, hormonální, vaskulární...)
 • pomáhá k rychlé obnově tkání a zhojení jizev po operacích nebo úrazech
 • zvyšuje přirozenou obranyschopnost, podporuje imunitní systém
 • omlazuje organismus, působí preventivně proti stárnutí (včetně tvorby vrásek)
 • aktivizuje celý organizmus, zvyšuje jeho vitalitu
 • má pozitivní vliv na emoce, emociální vývoj


Marma terapie by měla být našim pravidelným rituálem.  Marma meditace a marma masáže jsou ten nejlepší prostředek jak se starat o své tělo. Ve chvíli kdy toto dokážeme, vyhrajeme souboj s denním stresem. Jak pečovat o své tělo i doma, na základě stejných principů, vás seznamuji ve svých seminářích