Marma masáž

Stimulace bodů, kde se mysl a tělo setkávají

Celotělová Marma masáž 

Jedná se o jemnou práci s Marma body, která probíhá v tichosti.

Co Vám o Marma terapii mohu říci já Marcela Magdaléna:

Součástí Marma terapie je naladit se na energii přijímajícího a komunikovat s tělem v jeho nejjemnějších vrstvách. Marma body jsou velmi vnímavé a citlivé, proto je potřeba se k nim emocionálně vztáhnout, být s nimi a to v průběhu celého opečování. S každým Marma bodem se pozdravím a s každým se rozloučím v momentu, kdy cítím, že vše je v rovnováze a souladu. Upřímně miluji tuto tichou komunikaci mezi námi. Je úžasné, když klient po Marma terapii řekne, že cítil jakoby jím cosi proudilo. Ano, je to úžasný zážitek pocítit jak se energie pomalu s každým ošetřeným Marma bodem rozlévá po těle. Pocit blaha, příjemné teplo, lehké chvění. Přesto, že postup Marma masáže bývá pokaždé téměř stejný, prožitek přijímajícího je pokaždé odlišný. Vždy je však Marma terapie velice pozitivní zážitek. Setkání se sebou ve svém vnitřním těle. 

Marma terapie je osvědčená tisíce let, pochází z Ájurvédy,  dochází při ní k harmonizaci vnitřních orgánů přirozeným tokem energie, který nastává uvolněním energie zadržené v jednotlivých bodech. 

Velmi příjemné je propojit masáž s marmovou meditací.  

Marma masáž obličeje 

Tato úžasná Marma masáž kombinuje dvě techniky. 

Ošetření Marma bodů obličeje a uvolnění trojklanného nervu. Je to moc příjemná kombinace, kdy ošetření Marma bodů je jemná technika, díky níž dochází k uvolnění zadržené energie v jednotlivých bodech. Na straně druhé je tady uvolnění trojklanného nervu (největší hlavový nerv), který přenáší veškeré informace a zároveň i stres do hlavy a zbytku těla. Tato část masáže je s větším tlakem, ošetřením tohoto nervu pečujeme o zrak, čich, sluch, dásně a zuby.

Spojením těchto dvou technik, Marma maśže a masáže trojklanného nervu v jedno ošetření, léčíme zároveň fyzické i emocionální tělo. Působíme preventivně proti stresu a pravidelností můžeme předejít tvorbě vrásek a dalším příznakům stárnutí pleti.

Ženy si tuto Marma masáž oblíbily, i pro její estetický efekt, pleť je rozzářená a spokojenost se odráží ve výrazu. Žena přirozeně září!

Muži Marma masáž hlavy ocení především pro uvolnění "těžké hlavy" z přepracování, či nedostatku odpočinku.

Uvolněním zadržené energie v horní oblasti a hlavě se rozproudí do těla, člověk se cítí harmonicky a ve své vnitřní síle - přirozené. Což není síla ničivá, destruktivní, ale jemná síla, kreativní, tvořivá ..

Mar Ma harmonizace dotekem

Hluboké, harmonizační opečování těla v jeho tělesných i jemněhmotných vrstvách. Naše tělo je moudré a má úžasnou, až zázračnou schopnost samo léčení. I pokud nás nikdo neučil naslouchat jeho potřebám, neznamená to, že jsme této schopnosti zbaveni. Je to proces stále dějící se. Neexistuje jedna cesta, existuje mnoho cest, nejdůležitějším počátkem je bod nula, neboli klidové místo. Odtud se aktivují léčivé zdroje, které již nejsou nijak uchopitelné. Přirozeně proudí, jsou.. síly jež nás utvářejí. Krok za krokem blížíme se vlastní Esenci, Celistvosti.

V Mar Ma dotekové harmonizační péči jsme v hlubokém naslouchání potřebám těla, věnujeme se posvátné vertikále, v dotecích se "opíráme" o posvátnou mapu těla, ale hlavní pozornost směřuje tam, kam nás tělo vede ..

Práce s dechem, dotekem, někdy i jemnými zvuky. Podle potřeb a zatížení těla, využíváme v některých případech i energii Země (v tomto případě pracujeme v leže na zemi, která regeneruje a vyživuje naše tělo, díky síle gravitace Země a důvěrnému spočinutí v její náruči - gravitace je Láska ..) Himalájská sůl v nahřátých váčcích je skvělý pomocník k uvolnění bloků v nejjemnějších vrstvách těla a zároveň i balzám ..

V tomto opečování odkrýváme skryté zdroje těla. Přijímající se otevírá samo léčení a setkáním se Sebou v nejjemnějších vrstvách se navrací k vědomí těla nejen fyzického, ale i toho, co je přesahuje. Pravidelnou péčí, posiluje archetyp léčitele v sobě. Vše se děje v jemnosti, bez úsilí cosi napravovat, ve vzájemné důvěře a vedení těla přijímajícího. 

Tato péče je zakončena tichým spočinutím bez doteku. Jen v otevřené pozornosti do svého těla, je to důležitá část celého ošetření, kde se objevuje vlastní prostor a vědomí Sebe s ním ž pozvolna vstupujeme do prostoru vnějšího - Sebe - vědomí

O Marma terapii, mimo jiné, píše i uznávaný americký lékař a spisovatel Deepak Chopra ve své knize "Perfektní zdraví - Jednota mysli a těla"

Terapie Marma - Stimulace bodů, kde se mysl a tělo setkávají

Protože v každé buňce je inteligence, mysl a tělo se setkávají všude, nejen v mozku. Jakmile ve skutečnosti jednou odstraníte fyzickou masku, buňka je opravdu uzlovým bodem mezi hmotou a vědomím, stanicí, kde se kvantově mechanické tělo a vnější svět protínají. Některé uzlové body jsou však důležitější než jiné. Ájurvéda využívá určitých vysoce citlivých bodů na kůži. Existuje 107 těchto marm, jak jsou nazývány. Přestože jsou pro oko neviditelné, jsou marmy dosažitelné pomocí hmatu a jsou považovány za kritické pro udržování rovnováhy v celém těle. Masážní technika nazvaná terapie marma, tyto body stimuluje.

Stimulováním marmy je možno oživit spojení mezi vědomím a fyziologií. Poněvadž marmy nejsou povrchové, ale pronikají hluboko do systému, mohou být stimulovány mentálně. Marma masáž oživuje všechny marmy, ale obzvláště tři "velké marmy" umístěné v oblasti hlavy, srdce a dolního břicha. Tyto neleží na povrchu kůže, a musí být stimulovány tím, že jdeme přímo do kvantově mechanického těla. Jsou také marmami, které chceme stimulovat nejvíce, protože mají silný vliv na menší marmy.

Marmy jsou přesně zmapovány podle místa a funkce, což je podobné, ale ne stejné jako meridiány zmapované čínskou akupunkturou. Terapie marma je starší a pravděpodobně je jejím přímým předchůdcem. Marmy musí být nalezeny zkušeným okem, jelikož se liší nepatrně od člověka ke člověku...

O marma masáži v souhrnu:

Slovo marma pochází ze sanskrtu, starověkého jazyka Indie a v překladu znamená tajný, citlivý nebo zranitelný.

Marma body jsou propojeny skrze nervy s čakrami, jsou důležitou spojnicí při léčení fyzického i emocionálního těla.

Přestože marma body mají často stejnou, nebo podobnou lokalizaci jako akupunktumí nebo akupresurní body, práce s nimi je naprosto odlišná. Marma body propojují 3 energetická těla a vzájemnou výměnu energií a informací mezi nimi:

 • fyzické tělo: kosti, svaly, vnitřní orgány (vše viditelné, vše, na co si můžeme sáhnout). Zde se odráží naše zdraví, vitalita a realizace v hmotném světě.
 • emocionální (astrální) tělo: emocionální tělo je tvořeno emocemi, pocity a myšlenkami. Jejich kořenem jsou naše přesvědčení a vzorce chování.
 • kauzální tělo: energetický systém čaker (marma body jsou propojeny s čakrami skrze nádí, nervy a konkrétní marma body), naše vyšší já, intuice.

Kromě jiného má marma masáž tyto účinky:

 • harmonizuje funkci vnitřních orgánů
 • je hluboce uvolňující (snižuje hladinu stresových hormonů)
 • podporuje správnou funkci všech tělesných systémů (nervový, hormonální, vaskulární...)
 • pomáhá k rychlé obnově tkání a zhojení jizev po operacích nebo úrazech
 • zvyšuje přirozenou obranyschopnost, podporuje imunitní systém
 • omlazuje organismus, působí preventivně proti stárnutí (včetně tvorby vrásek)
 • aktivizuje celý organizmus, zvyšuje jeho vitalitu
 • má pozitivní vliv na emoce, emociální vývoj

Marma terapie by měla být našim pravidelným rituálem.  Marma meditace a marma masáže jsou ten nejlepší prostředek jak se starat o své emocionální tělo. Ve chvíli kdy toto dokážeme, vyhrajeme souboj s denním stresem. Jak pečovat o své tělo i doma, na základě stejných principů, vás seznamuji ve svých seminářích